Звіт про роботу щодо запобігання корупції в Чаплинській районній державній адміністрації за підсумками 2018 року

Антикорупційну роботу в районній державній адміністрації проведено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2018 року № 340 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 жовтня 2018 року № 307 затверджено Заходи з виконання в районі антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2018 рік.

З метою виконання цих Заходів проведено роботу щодо реалізації принципів прозорої діяльності органу державної влади шляхом висвітлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації проектів нормативно-правових актів; звітів про виконання місцевих бюджетів району та районного бюджету; інформації щодо діяльності органу влади.

На веб-сайті районної державної адміністрації функціонує розділ «Запобігання проявам корупції», в якому розміщено законодавчі акти, інформаційні матеріали антикорупційної тематики та створено зворотній зв’язок «електронна пошта» для здійснення повідомлень викривачами.

За звітній період забезпечено проведення з державними службовцями районної державної адміністрації 10 нарад-навчань стосовно дотримання антикорупційного законодавства, 1-тематичну зустріч до Міжнародного дня боротьби з корупцією з державними службовцями районної державної адміністрації. Відповідальною особою з питань запобігання корупції надавалися роз’яснення щодо заповнення та подання електронних декларацій.

З метою підвищення рівня знань, протягом 2018 року в Херсонському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації пройшли навчання

23 державних службовця в тому числі з питань вдосконалення практики застосування положень антикорупційного законодавства, 37 державних службовця прийняли участь в онлайн семінарі-тренінгу на тему «Конфлікт інтересів: треба знати!» та отримали відповідні сертифікати.

Для забезпечення прозорої роботи центру надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі «Адміністративні послуги» розміщено перелік послуг, які надаються відділом надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Районною державною адміністрацією виявлено фактори несвоєчасного подання декларацій 3 державними службовцями (звільнені та ті які перебувають у відпустці по догляду за дитиною). Відповідне повідомлення направлено у визначені терміни до Національного агентства з питань запобігання корупції. Для попередження таких корупційних проявів усі державні службовці під особистий підпис повідомлені про подання декларацій у визначені терміни.

Для запобігання та протидії корупції в районній державній адміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців шляхом участі їх в нарадах-навчаннях на місцевому рівні та на обласних курсах з підвищення кваліфікації.

Протягом звітного періоду забезпечено дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині процедури проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, проходження державної служби (проведення спеціальних перевірок, подання декларації, участь у конкурсі «Кращий державний службовець», оцінювання результатів діяльності державних службовців). Без порушень чинного законодавства у 2018 році проведено

16 конкурсів, призначено на посади 17 осіб, звільнено 8. Забезпечено участь

6 державних службовців в конкурсі «Кращий державний службовець», 2 особи стали переможцями цього конкурсу на обласному рівні. Проведено щорічне оцінювання щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» оцінюванню підлягало – 54 особи, оцінено – 54, з оцінкою: «відмінно» –

6, «позитивно» – 48. За результатами оцінювання розроблені індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та розроблені завдання на 2019 рік в яких також заплановано вивчення нового законодавства в тому числі із антикорупційних питань.

Поширити через...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Інші статті

Leave a Comment