Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 396

Звіт  про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 396

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області»

1. Вид та назва регуляторного акта.

Розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року №396 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області»

2. Виконавець заходів з відстеження результативності.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями державного регулювання є:

створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;
забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;
удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

З вересня 2017 року по вересень 2018 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів.

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних послуг за 2017-2018 рік, а саме:

– кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Чаплинському районі Херсонської області;

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надаватимуть адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Чаплинський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не змінюється.

Розмір коштів та часу, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами скорочено.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

За результатами реалізації регуляторного акту досягнуто основні його цілі, зокрема, оптимізована система надання адміністративних послуг в Чаплинському районі шляхом створення Центру надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації. У результаті дії даного регуляторного акту забезпечено виконання на території району вимог Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечено організаційну єдність діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг в Центрі, встановити чіткі вимоги до надання адміністративних послуг, їх якості і доступності.

Зокрема, у відстежувальний термін до Центру надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації надійшло 5389 звернень щодо надання адміністративних послуг, адміністратором центру надано 5256 адміністративних послуг. Середній термін розгляду звернення становить 7 днів.

У Центрі надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації за принципом адміністративної єдності 5 адміністративних органів надають послуги.

Скарг від одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг протягом вересня 2017 по вересень 2018 року не надходило.

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment