Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації «Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області від 22 липня 2014 року № 276 «Про центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області та затвердження положення до нього» та від 2014 року № 396 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області», зареєстрованих в Чаплинському районному управлінні юстиції Херсонської області 25 липня 2014 року за № 6/197, 25 липня 2014 року за № 7/198 та 06 листопада 2014 року за № 11/202.

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Цілі прийняття акта: видання розпорядження сприятиме виконанню розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 червня 2019 року № 140 «Про упорядкування структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Чаплинської районної державної адміністрації» та виконанню умов тристоронньої угоди укладеної між Чаплинською районною державною адміністрацією, Чаплинською районною радою та Чаплинської селищною радою.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01 липня 2019 року по 15 липня 2019 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувалися статистичні дані та соціологічні опитування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

– кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Чаплинському районі;

– кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;

– рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності становлять:

Показники результативності
Період

(І півріччя 2019 року)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Чаплинському районі
5 суб’єктів
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг
33 послуг
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта
Проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті  Чаплинської районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна політика» – «Оприлюднення проектів регуляторних актів» (https://rda.chapl.gov.ua/category/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proektiv-regulyatornyh-aktiv/).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цей регуляторний акт забезпечить:

– виконання умов тристоронньої угоди, якою передбачено у разі відкриття центру надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради, відділ надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації припиняє свою діяльність шляхом ліквідації;

– виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 червня 2019 року № 140 «Про упорядкування структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Чаплинської районної державної адміністрації»;

– можливість отримати фізичними особами та суб’єктами господарювання адміністративні послуги у одному приміщенні;

– розширення переліку адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради.

Голова Чаплинської районної

державної адміністрації

Херсонської області    О.БУРЕЙКО

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment