Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

 1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї багатодітної сім’ї (далі – посвідчення).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

 1. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України “Про охорону дитинства”та іншими актами законодавства.
 2. Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

довідки про склад сім’ї;

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження або навчання дитини за межами України – копій свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом;

{Абзац дванадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}

У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

{Абзац двадцять другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}

у разі навчання дитини за межами України – копії довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}

У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 721 від 27.09.2017}

{Абзац двадцять п’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 721 від 27.09.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 319 від 18.04.2012№ 1099 від 23.12.2015}

 1. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсоцполітики.
 2. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

 1. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.
 2. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.
 3. Посвідчення видаються безоплатно.
 4. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013; в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}

 1. Посвідчення виготовляється:

батьків багатодітної сім’ї – у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);

дитини з багатодітної сім’ї – у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді).

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 23.12.2015}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 395 від 02.06.2010}

 1. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010}

 1. Опис посвідчень затверджується Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 395 від 02.06.2010; в редакції Постанови КМ № 1099 від 23.12.2015}

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment