Порядок призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги

Постановою Кабінету Міністрів України 29.04.2004р. №558 із змінами, внесеними згідно з урядовим рішенням №428 від 10.09.2014р. затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Згідно вищезазначеного нормативного акту право на призначення щомісячної виплати мають непрацюючі громадяни, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Для призначення даного виду компенсацій фізичній особі, яка надає соціальні послуги необхідно звернутись до уповноваженого представника сільської ради/громади  або до управління соціального захисту населення з відповідними документами, а саме:

 • заявою про згоду надавати соціальні послуги;
 • висновком лікарсько-консультативної комісії медичної установи про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 • копією трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмовим повідомленням із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки, останнього місця роботи;

Крім того, подається заява на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа, яка потребує надання соціальних послуг, або її законний представник (у разі визнання цієї особи недієздатною) подає:

 • заяву про необхідність надання соціальних послуг;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії медичної установи про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів Iгрупи, інвалідність яких встановлена безстроково та які,згідно з довідкою до акту догляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду.

При поданні документів пред`являються паспорти особи, яка надає соціальні послуги та особи, яка потребує таких послуг, або інший документ, що посвідчує особу. Якщо до заяв не подані всі необхідні документи для призначення компенсації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково.

Компенсація призначається в наступних розмірах:

 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку або інвалідами ІІ групи, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують стороннього догляду та не здатні до самообслуговування;
 • 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Для осіб працездатного віку, що доглядають за інвалідом І групи допомога складає 252,60 грн. на місяць; за інвалідом ІІ групи та особою похилого віку – 168,40 грн; за інвалідом ІІІ групи та хворим – 117,88 грн.

Що стосується розмірів компенсації фізичним особам, які досягли пенсійного віку або є інвалідами, то компенсація таким особам призначається в наступних розмірах: особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи – 196,80 грн., за інвалідом ІІ групи та особами похилого віку – 131,20 грн, інвалідами ІІІ групи та хворими – 91,84 грн щомісяця.

Разом з тим, слід відзначити, що є ряд підстав, передбачених чинним законодавством, при наявності яких, компенсація за надання соціальних послуг не призначається, а саме:

 • у разі, коли фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, призначено;
 • державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.»
 • надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;
 • відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
 • самозайнятим особам;
 • фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Управління соціального захисту населення протягом 10 днів після отримання заяви з необхідними документами розглядає її та приймає рішення про призначення компенсації чи про відмову в її призначенні. Компенсація призначається на наступні періоди:

 • на час встановлення групи інвалідності – інвалідам І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
 • на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити управління соціального захисту населення. Компенсація виплачується такій фізичній особі у повному розмірі з дня виповнення пенсійного віку та встановлення інвалідності, якщо вона в цей період надавала соціальні послуги. Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданої заяви разом із новим висновком лікарсько-консультаційної комісії і оформляється рішенням управління соціального захисту населення в установленому порядку. Сума компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні послуги і залишилась недоотриманою у зв’зку її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім’ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Якщо отримувач компенсації приховав або подав недостовірні дані, що вплинуло на визначення права на призначення компенсації або її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, управління соціального захисту населення визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення. Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідки про закінчення перебування на стаціонарному лікуванні.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment