Поновлення виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої та другої групи платників єдиного податку

З 1 вересня 2020 року було скасовано допомогу на дітей для ФОП І-ІІ груп, пов’язану з карантином.  Причиною цьому стало відновлення роботи більшості ФОП та збільшення кількості громадян, які зареєструвались фізичними особами – підприємцями.

Проте у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з листопада 2020 року, щоб підтримати підприємців, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1171 «Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям», якою відновлено виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

Вищезазначеною постановою передбачено відновити виплату допомоги на дітей фізичним особам підприємцям з 01 листопада 2020 року по 31 грудня 2020 року. Зокрема:

продовжити виплату допомоги на дітей особам, які її отримували у травні-серпні 2020 року, у грудні 2020 року за листопад-грудень 2020 року без подання нової заяви та необхідних документів;
призначити та виплатити у листопаді та грудні 2020 року допомогу на дітей особам, які звернуться за її призначенням зі заявою та необхідними документами до 15 грудня 2020 року.
Нагадуємо, що допомога на дітей призначається одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп ( для дітей віком до 6-ти років -1779 грн; для дітей віком від 6–ти до 10-ти років – 2218 грн).

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву (форма заяви додається) у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник подає такі документи:

– копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

– довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

– копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

– копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної

громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

– фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

– фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

– фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

– фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів. При поданні заяви про призначення допомоги в електронній формі можна скористатися стартовою сторінкою системи надання послуг з призначення допомоги – https://dopomoga2fop.ioc.gov/ua.

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заява з необхідними документами для призначення допомоги на дітей приймається уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, та передається відповідним органам соціального захисту населення.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

До органу соціального захисту населення

______________________________________________

(найменування органу соціального захисту населення)

від ___________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

категорія заявника _____________________, проживаю

(батько/мати, опікун)

за адресою _____________________________________,

номер телефону __________________;
адреса електронної пошти ________________,

тип документа __________________________________

(паспорт громадянина України, __________________________________________

документ, що підтверджує право на постійне проживання______________________________________________________________

в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий “___”________ ____ р., ____________________

_______________________________________________,

(ким видано документ)

строк дії паспорта “___”_______ ___р. (за наявності),

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________________

або відмітка про відмову від прийняття номера ______,

(так/ні)

дата народження “ ___”_________ ____ р.,
стать __________________________________________,

(чоловік, жінка)

громадянство ___________________________________,

(громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства)

відмітка про державну реєстрацію фізичної особи ―
підприємця у січні — березні 2020 р. _______________,

(так/ні)

відмітка про звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (пенсіонер, особа з інвалідністю) ___________________

(так/ні)

ЗАЯВА

про призначення допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям,
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження,

серія _______, номер _______________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису ________________, дата актового запису “___”________20___ р.

2. Свідоцтво про народження,

серія _______, номер _______________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження,

серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р., ________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису _________________, дата актового запису “___”__________ 20___ р.

Документ, що засвідчує народження дитини, виданий компетентними органами іноземної країни і легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, номер (за наявності) _______________________, виданий “____”________ 20___ р.

Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________,
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________, назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скановані копії таких документів:

свідоцтв про народження або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України ______ (так/ні);

довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК‒7), крім осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ________ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).

Номер заяви _____________________________

__________
(підпис)
“___”____________ 20___ р.”.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment