Положення про центр надання адміністративних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чаплинської районної

державної адміністрації Херсонської області

22.07.2014   № 276

Положення

про центр надання адміністративних послуг

Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області

 

 1. Центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області, створеним з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Чаплинському районі Херсонської області.

 

 1. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру, як постійно діючого робочого органу Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області, приймається головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області, прийнятими у межах його повноважень, та Положенням про Центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – Положення).

 

 1. Основними завданнями Центру є:

 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

 1. Надання адміністративних послуг забезпечується Центром через адміністратора шляхом його взаємодії із відповідними суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр визначається головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області. Після набуття чинності закону про перелік адміністративних послуг та затвердження Кабінетом Міністрів України  переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, до затвердженого головою районної державної адміністрації переліку вносяться відповідні зміни.

 

 1. На підставі рішення голови районної державної адміністрації Центр може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень органу виконавчої влади.

 

 1. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

 1. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

 1. Суб’єкт звернення з метою отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

 1. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області згідно вимог чинного законодавства.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

 1. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

 1. Адміністратор має право:

 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

 

 1. Центр очолює завідувач сектору надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – Керівник Центру), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та він є відповідальним за організацію діяльності центру. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

 1. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 

2) організовує діяльність Центру, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7) може здійснювати функції адміністратора;

 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

 1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 2. Прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється за графіком роботи, затвердженим головою Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області:

Понеділок – з 08:00 до 15:00;

Вівторок   – з 08:00  до 20:00;

Середа      – з 08:00  до 15:00;

Четвер      – з 08:00  до 20:00;

П’ятниця  – з 08:00  до 15:00;

Субота      – з 08:00  до 15:00.

Без перерви на обід, вихідний день – неділя.

За рішенням голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області час прийому суб’єктів звернень може бути розширено.

 

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 

 

Голова Чаплинської районної

державної адміністрації

Херсонської області                                                                             С.І. Лепський

Поширити через...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Інші статті

Leave a Comment