Пам’ятка щодо судового оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень

15 грудня 2017 року вступили у силу зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), зокрема в частині порядку подання позовних заяв.

1.Як оформити та подати позовну заяву?

Позовна заява подається у письмовій формі та повинна містити наступні відомості:

 • Найменування суду першої інстанції, до якого вона подається;
 • Повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 • Зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується. Розрахунок є обов’язковим, якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
 • Зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. У разі подання позову до декількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів повинен бути виписаний окремо до кожного;
 • Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, також зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах вказаної категорії обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

До позовної заяви додається:

 • перелік документів та інших доказів;
 • документ про сплату судового збору або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 • власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав
 1. Які способи захисту порушених прав?

Адміністративний позов може містити вимоги про:

1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

2)визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

4)визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;

6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 та стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

 1. Які строки звернення до суду?

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

 1. Відкриття судом провадження у справі.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків. Про залишення позовної заяви без розгляду, відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу.

Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

 • Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.
 • Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі, якщо ці дії не суперечать закону або не порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.
 • Позивач може протягом всього часу судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи. До початку судового розгляду справи по суті позивач може змінити підставу або предмет адміністративного позову, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи.
Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment