П Р О Т О К О Л № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

П Р О Т О К О Л № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

від 23 липня 2019 року

Головувала: Чухало І.В., – т.в.о. начальника відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Членів ініціативної групи – 5.

Присутні – 5: Чухало І.В., Степаненко Ю.В., Ренгач В.П., Мартинов П.П., Ращупкіна А.М.

Відсутні – немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови ініціативної групи.

2. Про вибори секретаря ініціативної групи.

3. Про організацію роботи ініціативної групи.

4. Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

1. СЛУХАЛИ: Про вибори голови ініціативної групи.

Інформував: Степаненко Ю.В. – ознайомив присутніх з основними вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», щодо організації роботи (зі змінами) ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

Запропонував обрати головою ініціативної групи Чухало І.В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: головою ініціативної групи обрати Чухало І.В.

2. СЛУХАЛИ: Про вибори з секретаря ініціативної групи.

Виступили:

Чухало І.В., запропонувала секретаря ініціативної групи обрати Степаненко Ю.В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: секретарем ініціативної групи обрати Степаненка Ю.В.

3. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи ініціативної групи.

Виступила: Чухало І.В., яка запропонувала наступні правила прийняття рішення на засіданнях ініціативної групи: її засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів від загального складу ініціативної групи, рішення є чинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів, у разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ініціативної групи.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: затвердити наступні правила прийняття рішення на засіданнях ініціативної групи: її засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів від загального складу ініціативної групи, рішення є чинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів, у разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ініціативної групи.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Інформував: Степаненко Ю.В., ознайомив присутніх з проектом повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації, з датою проведення установчих зборів 17 вересня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: затвердити повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації, розмістити його на офіційному вебсайті районної державної адміністрації та сприяти розміщенню його у соціальних сітях.

Голова ініціативної групи І.В. Чухало

Секретар ініціативної групи Ю.В. Степаненко

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment