П Р О Т О К О Л № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

П Р О Т О К О Л № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

від 23 липня 2019 року

Головувала: Чухало І.В., – т.в.о. начальника відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

Членів ініціативної групи – 5.

Присутні – 5: Чухало І.В., Степаненко Ю.В., Ренгач В.П., Мартинов П.П., Ращупкіна А.М.

Відсутні – немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови ініціативної групи.

2. Про вибори секретаря ініціативної групи.

3. Про організацію роботи ініціативної групи.

4. Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

1. СЛУХАЛИ: Про вибори голови ініціативної групи.

Інформував: Степаненко Ю.В. – ознайомив присутніх з основними вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», щодо організації роботи (зі змінами) ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

Запропонував обрати головою ініціативної групи Чухало І.В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: головою ініціативної групи обрати Чухало І.В.

2. СЛУХАЛИ: Про вибори з секретаря ініціативної групи.

Виступили:

Чухало І.В., запропонувала секретаря ініціативної групи обрати Степаненко Ю.В.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: секретарем ініціативної групи обрати Степаненка Ю.В.

3. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи ініціативної групи.

Виступила: Чухало І.В., яка запропонувала наступні правила прийняття рішення на засіданнях ініціативної групи: її засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів від загального складу ініціативної групи, рішення є чинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів, у разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ініціативної групи.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: затвердити наступні правила прийняття рішення на засіданнях ініціативної групи: її засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів від загального складу ініціативної групи, рішення є чинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів, у разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ініціативної групи.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Інформував: Степаненко Ю.В., ознайомив присутніх з проектом повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації, з датою проведення установчих зборів 17 вересня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

За – 5 (одностайно)

Вирішили: затвердити повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при районній державній адміністрації, розмістити його на офіційному вебсайті районної державної адміністрації та сприяти розміщенню його у соціальних сітях.

Голова ініціативної групи І.В. Чухало

Секретар ініціативної групи Ю.В. Степаненко

Поширити через...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Інші статті

Leave a Comment