Оскарження рішень, дій чи бездіяльності сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) сільські, селищні, міські ради та їх  виконавчі органи наділені значними повноваженнями у різних галузях, зокрема у сферах бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, соціального захисту населення тощо.

Треба знати, що у вказаних сферах виконавчі органи рад здійснюють власні (самоврядні) повноваження, а також повноваження, що делеговані їм органами виконавчої влади.

Реалізують власні повноваження органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно. З питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади (переліки яких визначенні статтями 27-39 Закону) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Згідно із статтею 59 Закону ради та їх виконавчі комітети в межах своїх повноважень приймають рішення.

Необхідно пам’ятати, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Нерідко внаслідок прийняття рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування порушуються права та охоронювані законом інтереси громадян, підприємств, установ і організацій.

Варто звернути увагу, що у разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Судовий захист є одним із найефективніших правових засобів захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.

Право на оскарження рішень органів місцевого самоврядування мають всі особи, щодо яких застосовано відповідне рішення, а також особи, які є суб’єктами правовідносин, де застосовуються прийняті органами місцевого самоврядування акти, в разі якщо є підстави вважати, що порушені їх права, свободи або законні інтереси.

При цьому, спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції є публічно-правовим спором та вирішується адміністративним судом.

Кожен повинен знати, що держава гарантує рівні можливості для доступу осіб до правосуддя, зокрема шляхом безоплатної вторинної правової допомоги, яка включає такі види правових послуг:

  • захист;
  • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • складення документів процесуального характеру.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Представництво в суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

ВАРТО МАТИ НА УВАЗІ:

Акти органів місцевого самоврядування з питань законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх чинності.

ПАМЯТАЙТЕ:

  1. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
  2. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у суді.

Відмова від права на звернення до суду є недійсною.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment