ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантної посади

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області – головного архітектора (категорія «Б») з наступними УМОВАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чаплинської

районної державної адміністрації

04.06.2019 126

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області – головного архітектора (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. У сфері містобудування та архітектури:

1.1. готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету;

1.2. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

1.3. веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів району, вносить пропозиції сільським, селищним радам про необхідність розроблення та коригування містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

1.4. розглядає пропозиції та подає голові районної державної адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства, забезпечує контроль за їх використанням і забудовою, а також можливість здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;

1.5. готує висновки щодо розміщення, будівництва та реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів;

1.6. розробляє та видає в установленому порядку забудовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд, благоустрій територій;

1.7. надає забудовникам необхідну документацію на будівництво і реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель;

1.8. організує ведення містобудівних кадастрів населених пунктів, узагальнює окремі їх дані;

1.9. розглядає звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення;

1.10. надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування при проведенні ними громадських обговорень щодо внесення змін до містобудівної документації.

2. У сфері житлово-комунального господарства:

2.1. приймає участь в реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку до проекту бюджету району;

2.2. координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

2.3. забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

2.4. забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

2.5. сприяє розробленню проектів благоустрою селищ і сіл;

2.6. проводить моніторинг стану реалізації державних та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

2.7. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

2.8. здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства;

2.9. вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

2.10. сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

2.11. бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання, запобігання підготовленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.

3. З питань надзвичайних ситуацій:

3.1. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

3.2. подає голові районної державної адміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації:

– пропозиції до проектів регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

– пропозиції щодо включення до проектів місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки обласної територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

3.3. подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

3.4. координує діяльність сил районної ланки обласної територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

3.5. забезпечує оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, районної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, районних служб цивільного захисту, органів місцевого самоврядування і населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

3.6. організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

3.7. готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

3.8. організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

3.9. здійснює у межах своїх повноважень контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6800 грн, надбавка за ранг державного службовця та надбавка за вислугу років відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою відповідно до постанови КМ України від 26 квітня 2017 року № 301.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

8. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби подає заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання.

Термін надання документів: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00, з 05 червня по 26 червня 2019 року за адресою: 73003, м. Херсон, площа Свободи, 1, відділ управління персоналом апарату Херсонської обласної державної адміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Херсонська обласна державна адміністрація, м. Херсон, пл. Свободи, 1 об 10.00, 03 липня 2019 року

Прізвище, імя та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Величко Ліна Анатоліївна

(05538) 2-14-01

rda-chapl@khoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компетенти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

  1. вміння працювати з інформацією;

  2. вміння організувати та провести нараду, засідання;

  3. вміння систематизувати та оперувати даними;

  4. вміння працювати з діловими документами

2.

Командна робота та взаємодія

  1. вміння працювати в команді;

  2. вміння ефективної взаємодії з іншими

3.

Сприйняття змін

  1. при внесенні змін у роботу відділу вміти працювати на якісний результат;

  2. здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

5.

Комунікація та взаємодія

1) здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
2) вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
3) здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

1) чітке бачення результату;
2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;
3) запобігання та ефективне подолання перешкод

Професійні знання

Вимога

Компетенти вимоги

1

Знання законодавства

1. Конституція України.

2. Закон України «Про державну службу».

3. Закон України «Про запобігання корупції».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про житлово-комунальні послуги».

2. Накази та інші нормативно-правові документи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

3. Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби;

4. Порядок управління та організації діловодства та архіву.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment