Оголошується конкурс на визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування Чаплинського району

Організатор перевезень – Чаплинська районна державна адміністрація.

Робочий орган – ДП « Херсонський  комітет транспортної  безпеки».

Об’єкти конкурсу – приміські автобусні маршрути загального користування в режимі маршрутного таксі на території Чаплинського району.

Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України               від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок).

Умови конкурсу

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснювати встановленою кількістю автобусів у звичайному режимі руху, експресному або в режимі маршрутного таксі згідно з затвердженими розкладами руху.
 2. Дотримання вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування.
 3. Забезпечення контролю за технічним станом рухомого складу, проведення перед рейсового та після рейсового технічного огляду автобусів та медичного огляду водіїв.
 4. Наявність необхідного резерву транспортних засобів для забезпечення регулярності виконання рейсів на приміських маршрутах не менш ніж 98%, на міжміських – 100%.
 5. Забезпечення умов праці та відпочинку водіїв, їх навчання та стажування згідно з вимогами чинного законодавства
 6. Забезпечення безпеки дорожнього руху, трудової та транспортної дисципліни. Дотримання режиму праці та відпочинку водіїв у відповідності із графіком праці та відпочинку водіїв, включеним до Паспорту маршруту, та ведення обліку робочого часу водіїв, згідно Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340.
 7. Надання водіям витягів з паспорту маршруту, який виготовляється як фотокопія паспорта, засвідчена печаткою організатора перевезень.
 8. Належне обладнання та екіпіровка рухомого складу, відповідність вимогам безпеки руху, екології, державним стандартам.
 9. Забезпечення підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, проведення навчання, стажування, відповідних інструктажів з безпеки руху, пожежної безпеки, охорони праці, згідно постанов КМУ від 20 травня 2009 року № 487, від 12 листопада 1997 року № 1260 та наказу Міністерства транспорту та зв’язку від 02 липня 2010 року № 427 та Постанови КМУ від 21 листопада 2012 року № 1115.
 10. Зберігання автобусів, що використовуються для пасажирських перевезень, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Забороняється зберігання автобусів у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.
 11. Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян згідно з діючим законодавством, за угодою з управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
 12. Забезпечення проведення перед рейсового медичного огляду водіїв, технічного огляду транспортних засобів, відстою транспортних засобів під охороною, відпочинок водіїв у відповідному населеному пункті на маршрутах, на яких здійснюється ночівля автобусів в кінцевих пунктах маршруту в сільській місцевості і у подальшому починається рух до м. Херсона, або до іншого пункту призначення маршруту.
 13. Забезпечення роботи рухомого складу відповідно до вимог паспорту маршруту. Структура парку автобусів для використання на маршрутах визначається згідно з наказом Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху», з використанням на приміських автобусних маршрутах автобусів класу A, I та II, а на міжміських автобусних маршрутах автобуси класу В та III.
 14. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки руху, параметрам комфортності (для міжміських перевезень), екологічним та санітарним нормам, державним стандартам, мати сертифікат відповідності як транспорт загального користування, призначений для перевезення пасажирів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2007 року № 1184 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».
 15. Претендент на участь у конкурсі повинен відповідати статті 34 та 35 Закону України «Про автомобільний транспорт».
 16. Переможцем конкурсу буде визначатись претендент, який найбільше відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників, може забезпечити належну якість та безпеку перевезень пасажирів на маршрутах і за оцінкою конкурсного комітету посів перше місце.
 17. Договір з переможцем конкурсу буде укладатись за рішенням конкурсного комітету згідно зі статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» на термін від трьох до п’яти років, а в окремих випадках, у разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу, договір буде укладатись на один рік.

Для участі у конкурсі претендент подає такі документи:

– заяву на участь у конкурсі на кожний об’єкт конкурсу окремо за формою, визначеною Порядком;

– нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у конкурсі на декілька об’єктів конкурсу);

– перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості                   (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

– копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

– довідка з Укртрансінспекції про несплачені штрафні санкції;

– згідно з Порядком – документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

– копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

– копію документа, що підтверджує проведення процедури санації                   (за умови проведення санації);

– анкету встановленого зразку, згідно з Порядком;

– копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали та копії ідентифікаційних кодів водіїв та диспетчерів. У разі залучення для надання послуг з перевезення пасажирів суб’єкта господарювання, надати документи, підтверджуючі наявність транспортних засобів, а також оформлених найманих осіб та розміру заробітної плати не менше мінімальної (відомість податкового розрахунку за формою № 1ДФ) та копії відповідних договорів оренди, лізингу;

– інші документи, що можуть мати значення під час конкурсу                          (за бажанням перевізника-претендента).

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

Автомобільні перевізники, які подали на розгляд документи несвоєчасно, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію та не відповідають умовам конкурсу, до участі в конкурсі не допускаються.

До участі в конкурсі не допускається автомобільний перевізник який:

– подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

– визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

– не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

– не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та 20 відсотків для міжміського сполучення;

– має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

– подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»

Бланки заяви та анкети на участь у конкурсі, необхідна інформація про об’єкти конкурсу отримуються претендентами у робочого органу                        ДП «Херсонський  комітет транспортної  безпеки».

Строк прийняття документів на конкурс – з 03 травня 2018 року                        по 21 травня 2018 року (включно).

Документи для участі у конкурсу подаються за адресою: м. Херсон,              вул. 9 Січня 32/30  щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 17-00, перерва на обід з 13-00 до 14-00.

Конкурс відбудеться: 05 червня 2018 року о 14-00 за адресою:                      смт Чаплинка, вул. Грушевського, 87, Чаплинська   районна державна адміністрація.

Розмір плати за участь у конкурсі: за один маршрут  конкурсу становить   1750 грн на дату подання заяви на участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі перераховується на рахунок  робочого органу:

ДП «ХКТБ», р/р 26000000008236 в філія АТ «Укрексімбанк»                         м. Херсон, МФО 322313,ОКПО 37353142.

Телефон для довідок: 42-20-58  т/ф. 0-50-494-83-92

e-mail: natalya.skakun.66@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти  конкурсу з перевезення  пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування  в режимі маршрутного таксі  Чаплинського району

 

№№

п/п

Назва маршруту

 

Від-

стань, км

Дні

роботи

№№

рейсів

Від-

прав-

лення

від

почат-кового пункту,

год.хв

При-

буття

в кінце-вий пункт,

год.хв.

Від-

прав-

лення від кінце-вого пункту

год.хв.

При-

буття

в почат-ковий пункт, год.хв.

Кількість транспортних засобів,  пасажиромісткість, режим  руху  
 
Приміські внутрішньорайонні  автобусні  маршрути загального користування на яких запропоновано конкурс  
1 Чаплинка АС-Хлібодарівка 41 щорічно       2,5

 

 

 

3719\3720

3721\3722

05-20

12-00

06-30

13-05

06-45

13-15

07-55

14-20

1 автобус від  22 місць + 1 резервний, в режимі  маршрутного  таксі
2 Чаплинка АС –Долинське 29.1 Щорічно 1,2,3,4,5,6 3632\3633

3634\3635

06-10

11-10

06-50

11-50

07-00

12–00

07-40

12-40

1 автобус від  22 місць + 1 резервний, в режимі  маршрутного  таксі
3 Чаплинка АС-Іванівка ч\з Першоконстантинівку 45 Щорічно,1.3.5 3709\3710

3711\3712

06-00

12-30

07-15

13-45

07-40

14-00

08-55

15-15

 

1 автобус від  22 місць + 1 резервний,в режимі маршрутного таксі

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment