ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантних посад апарату Чаплинської районної державної адміністрації: – головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату  Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської  області (категорія посади «В»); головного  та провідного спеціалістів відділу з питань діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Чаплиинської районної державної адміністрації Херсонської (категорія посади «В») з наступними УМОВАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Додаток 1

до наказу керівника апарату

районної державної адміністрації

___________№___________

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату  Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської  області (категорія посади «В»)

 

Загальні умови
Посадові обов’язки                         Основні посадові обов’язки:

1. Забезпечує    ведення    Реєстру,    що    передбачає    проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до
персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб,   що   встановлені   Законом   України “Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням  візуального   та    автоматизованого контролю за повнотою   та   коректністю персональних даних Реєстру;

2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру,
в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3.   Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”;

4. Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5. В установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6.  Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7. Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

8. Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

10. Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

11. Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

12. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13. Забезпечує захист персональних даних.

14. Формує подання до Центральної виборчої комісії, щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесень відомостями;

15. Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

16. Виконує функції адміністратора безпеки у відділі згідно інструкції, що затверджена керівником Служби розпорядника Реєстру;

17. Виконує функції оператора автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” згідно інструкції, що затверджена керівником Служби розпорядника Реєстру;

18. Виконує інші доручення керівника відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за ранг державного службовця та  за вислугу років відповідно до ЗУ «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (додаток 2  до Порядку проведення  конкурсу на зайняття посад державної  служби, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2017 року  № 648).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою відповідно до постанови КМ України від                      26 квітня  2017 року  № 301 (у разі подання  документів  для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається  копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється  до проходження тестування).

6.Заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Національного агенства України з питань державної служби від   05 серпня 2016 року  № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої  декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Термін надання документів: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.30, по                                                                                                                18 квітня 2018 року  за адресою: 75200,  смт Чаплинка,                  вул. Грушевського, 87, відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної  державної адміністрації

 

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Районна державна адміністрація, смт Чаплинка,                                     вул. Грушевського, 87

«23» квітня 2018  року о 14.00

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Величко Ліна Анатоліївна

 

(05538) 2-10-93

 

rda-chapl@khoda.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 Вимоги до компетентності
Вимога Компетенти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань

 

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння систематизувати та оперувати даними;

5) системність і самостійність у роботі;

6) уважність до деталей

2. Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв’язок

3. Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4. Досягнення результатів 1) чітке бачення результату;
2) запобігання та ефективне подолання перешкод
5

 

Технічні вміння  Вміння та навички роботи з програмами пакету Microsoft Office (Word, Excel), Libre Office; вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
                                                  Професійні знання
Вимога Компетенти  вимоги
1 Знання законодавства 1. Конституція України.

2. Закон України «Про державну службу».

3. Закон України «Про  запобігання  корупції».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 

2 Знання  спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1. Закон України «Про Державний реєстр виборців».

2. Постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України,  постанови Центральної виборчої комісії.- Регламенту  роботи  Чаплинської  районної  державної  адміністрації.

 

 

 

Додаток  2

до наказу керівника апарату

 

районної державної адміністрації

___________№___________

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  посади  головного спеціаліста відділу з питань діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Чаплиинської районної державної адміністрації Херсонської  області

(категорія посади «В»)

Загальні умови
Посадові обов’язки

1. Здійснює  оперативний контроль за своєчасним  та якісним виконанням структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації, територіальними органами виконавчої влади і районними службами  завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України і резолюціями голови обласної державної адміністрації, його заступників до них (далі – документи вищих органів влади), рішень обласної ради, запитами і зверненнями депутатів всіх рівнів, розпорядженнями  та  дорученнями голови обласної  державної  адміністрації та  доручень його заступників, резолюціями голови  районної  державної адміністрації, його  заступників,  керівника апарату до  цих  документів.

2. Формує електронну базу даних на резолюції  керівництва  обласної  та районної  державних   адміністрацій щодо  виконання контрольних  документів та систематично вносить відомості про хід виконання вимог цих документів.

3. Забезпечує оперативне проходження та ознайомлення заступників голови районної державної адміністрації,  керівника  апарату,   керівників структурних підрозділів районної  державної  адміністрації з розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації,   що надійшли до районної державної адміністрації  та  резолюціями голови  районної  держаної  адміністрації  щодо   їх  виконання.

4. Здійснює контроль за своєчасністю формування та наповнення  контрольних справ,  розробляє,  у разі  необхідності,  робочі плани контролю.

5. Забезпечує підготовку  узагальнених  відомостей  про  стан фактичного виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними службами, щодо  виконання контрольних документів.

6. Щомісяця проводить аналіз та готує інформаційні матеріали з питань виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних службах, по реалізації завдань  контрольних документів.

7. Готує необхідні інформаційно-аналітичні матеріали для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації про стан виконавської дисципліни.

8. Щотижня готує та надсилає безпосереднім виконавцям електронні нагадування про необхідність виконання документів вищих органів влади.

9. Проводить перевірки у структурних підрозділах районної державної адміністрації та районних службах стану організації контролю.

10. Бере участь у проведенні навчань та нарад з секретарями сільських та селищних рад з питань організації та здійснення контролю за виконанням управлінських рішень.

11. Вивчає, опрацьовує та вносить пропозиції щодо удосконалення системи контролю за виконанням документів  та  щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких допущено невиконання, несвоєчасне або неповне виконання вимог контрольних документів.

12. Виконує інші доручення  керівництва районної державної адміністрації та начальника відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за ранг державного службовця та  за вислугу років відповідно до ЗУ «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Тимчасово вакантна посада на  період  декретної  відпустки основного  працівника по догляду  за дитиною до  3-х років

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (додаток 2  до Порядку проведення  конкурсу на зайняття посад державної  служби, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2017 року  № 648).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою відповідно до постанови КМ України від                      26 квітня  2017 року  № 301 (у разі подання  документів  для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається  копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється  до проходження тестування).

6.Заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Національного агенства України з питань державної служби від   05 серпня 2016 року  № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої  декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Термін надання документів: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.30, по                                                                                                                23 квітня 2018 року  за адресою: 75200,  смт Чаплинка,                  вул. Грушевського, 87, відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної  державної адміністрації

 

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Районна державна адміністрація, смт Чаплинка,                                     вул. Грушевського, 87

«26» квітня 2018  року о 14.00

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Величко Ліна Анатоліївна

 

(05538) 2-10-93

 

rda-chapl@khoda.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 Вимоги до компетентності
Вимога Компетенти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань

 

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання

4) вміння систематизувати та оперувати даними;

5) вміння здійснити перевірку;

6) системність і самостійність у роботі;

7) уважність до деталей;

8)наполегливість

2. Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв’язок

3. Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4. Досягнення результатів 1) чітке бачення результату;
2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;
3) запобігання та ефективне подолання перешкод
5

 

Технічні вміння  Вміння та навички роботи з програмами пакету Microsoft Office (Word, Excel), вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
                                                  Професійні знання
Вимога Компетенти  вимоги
1 Знання законодавства Знання:  – Конституції України;

– Законів України: «Про державну службу»;

«Про  запобігання  корупції»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про місцеве самоврядування  в Україні»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян» .

2 Знання  спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  – Постанов Кабінету Міністрів України    від 30 листопада 2011 року N 1242  «Про затвердження Типової інструкції     з діловодства у центральних органах виконавчої влади,   Раді міністрів Автономної Республіки Крим,                місцевих органах виконавчої влади»  та від 19 жовтня          2016 року N 736  «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

– Регламенту  роботи  Чаплинської  районної  державної  адміністрації

Додаток 3

до  наказу керівника  апарату

районної державної адміністрації

___________№___________

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  посади  провідного спеціаліста відділу з питань діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Чаплиинської районної державної адміністрації Херсонської  області

(категорія посади «В»)

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Забезпечує своєчасний прийом, реєстрацію і передачу за призначенням вхідної кореспонденції та реєстрацію, відправку вихідної кореспонденції.

2. Формує базу даних службової кореспонденції згідно з номенклатурою справ районної  державної адміністрації.

3. Забезпечує приймання, облік та зберігання, документів з грифом «Для службового користування”,  здійснює контроль за їх виконанням.

4. Здійснює контроль за правильним оформленням документів та дотриманням вимог Інструкції з діловодства.

5. Забезпечує введення, накопичення і зберігання відповідних реєстраційних карток, їх пошук і друкування.

6. Забезпечує схоронність та облік бланків районної державної адміністрації.

7. Організовує роботу по обліку та зберіганню закінчених справ, підготовці  та здачі їх в архів.

8. Забезпечує   схоронність  справ   в архіві апарату районної державної адміністрації відповідно до Інструкції з діловодства.

9. Визначає спільно з працівниками апарату районної державної  адміністрації, перелік справ, що    підлягають здачі в архів, перевіряє правильність їх оформлення, приймає  на зберігання в установленому порядку закінчені діловодством документи.

10. Веде облік документів, що зберігаються в архіві апарату районної державної адміністрації, та довідково-інформаційну роботу щодо них.

11. Відбирає для знищення у відповідності з актами експертизи документи із закінченим терміном зберігання.

15. Інструктує працівників районної державної адміністрації з питань зберігання документів.

12. Складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації.

13. Здійснює діловодство у Відділі згідно з номенклатурою справ Відділу та вимогами Інструкції з діловодства в апараті районної  державної адміністрації.

14. Забезпечує функціонування поштової скриньки за адресою rda-chapl@khoda.gov.ua.

15. Здійснює взаємодію зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями, установами з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

16. Надає практичну  та методичну допомогу  структурним підрозділам районної державної,  виконавчим  комітетам  сільських,  селищних  рад   з  питання роботи з  документами.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за ранг державного службовця та  за вислугу років відповідно до ЗУ «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (додаток 2  до Порядку проведення  конкурсу на зайняття посад державної  служби, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2017 року  № 648).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою відповідно до постанови КМ України від                      26 квітня  2017 року  № 301 (у разі подання  документів  для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається  копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється  до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Нацагенства України з питань державної служби від               05 серпня 2016 року  № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої  декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Термін надання документів: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю  – з 8.00 до 15.30,   по                                                                                                               23 квітня   2018 року  за адресою: 75200,  смт Чаплинка,               вул. Грушевського, 87, відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної  державної адміністрації

 

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Районна державна адміністрація, смт Чаплинка,                                     вул. Грушевського, 87

«26»  квітня  2018 року о 14.00

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Величко Ліна Анатоліївна

 

(05538) 2-10-93

 

rda-chapl@khoda.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 Вимоги до компетентності
Вимога Компетенти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань

 

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання

4) вміння систематизувати та оперувати даними;

5) системність і самостійність у роботі;

6) уважність до деталей;

7)наполегливість

2. Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння надавати зворотний зв’язок

3. Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись
4. Досягнення результатів 1) чітке бачення результату;
2)  запобігання та ефективне подолання перешкод
5

 

Технічні вміння  Вміння та навички роботи з програмами пакету Microsoft Office (Word, Excel), вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
                                                  Професійні знання
Вимога Компетенти  вимоги
1 Знання законодавства Знання:  – Конституції України;

– Законів України: «Про державну службу»;

«Про  запобігання  корупції»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про місцеве самоврядування  в Україні»;

«Про доступ до публічної інформації».

2 Знання  спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  – Постанов Кабінету Міністрів України    від 30 листопада 2011 року N 1242  «Про затвердження Типової інструкції     з діловодства у центральних органах виконавчої влади,   Раді міністрів Автономної Республіки Крим,                місцевих органах виконавчої влади»  та від 19 жовтня          2016 року N 736  «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

– Регламенту  роботи  Чаплинської  районної  державної  адміністрації.

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment