Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошено проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2019 році (далі–конкурс).

Тематика конкурсу:

1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету».

2. «Розвиток,заснований на особливостях регіонів і громад».

3. «Практикизалученнямолодідомісцевогоекономічногорозвитку».

Звертаємо увагу, що у 2019 році прийом заявок завершується 9 серпня.

З питань проведення конкурсу просимо звертатися за телефонами: (044) 303-99-16 (внутрішні 112, 113, 114); (044) 590-47-76.

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»2019 року стартував

Наказ Мінрегіону № 78 від 22.03.2019 року

Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету.

Це можуть бути практики:

сприяння нарощенню податкової бази, збільшення доходів місцевого бюджету регіону/району/громади;
створення індустріального парку, бізнес-інкубатора, центру підтримки бізнесу;
інвентаризація землі, створення реєстру, робота з власниками (користувачами) земельних ділянок;
налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків;
запровадження планомірної роботи з платниками податків;
ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів.

Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад

Приклади практик:

проекти розвитку, засновані на особливостях територій та їхній унікальності (звичаї, обряди, кухня, ремесла, природа, історія, люди);
креативна економіка, локальні бренди;
фестивалі, виставки, ярмарки;
туристичні маршрути та об’єкти.

Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку

Приклади таких практик:

молодіжні ради при ОМС;
творчі майстерні, громадські простори;
курси з підприємництва для школярів, молоді;
молодіжні бізнес-ініціативи;
інші молодіжні формати участі у місцевих справах

Звертаємо увагу: у 2019 році прийом заявок триватиме до 9 серпня.

Відзначення переможців відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, що протягом 2014 – 2018 років кращими визнано 142 практики.

Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Детальніше про Конкурс можна дізнатися на офіційному веб-сайті Мінрегіону: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/konkurs/

Примірна форма

ЗАЯВКА

учасника конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування»
у 2019 році

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

1. Найменування органу місцевого самоврядування (далі – ОМС): ____________________________________________________________________

2. Район/Область: ____________________________________________________________________

3. Місцезнаходження ОМС (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, поштовий індекс):

____________________________________________________________________

4. Телефон (з кодом міжміського зв’язку):_____________; Факс:_____________

5. Адреса електронної пошти ОМС: ____________________________________________________________________

6. Офіційний веб-сайт ОМС: ____________________________________________________________________

7. ПІБ керівника ОМС (повністю): ____________________________________________________________________

8. Автор практики (ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

____________________________________________________________________

(особа, яка є безпосереднім автором практики та зможе бути учасником заходів, пов’язаних з поширенням/передачею здобутого практичного досвіду. Автор – не обов’язково посадова особа місцевого самоврядування, це може бути представник установи, організації)

9. Контактна особа, відповідальна за оформлення заявки та надання інформації щодо практики

____________________________________________________________________

(автор практики або інша особа, яка зможе, у разі потреби, надати вичерпну інформацію щодо практики: ПІБ, посада, тел./факс, адреса електронної пошти, номер моб. тел.)

10. З яких джерел ви дізнались про Конкурс?

____________________________________________________________________

11. Тематика заявки (оберіть одну з тем Конкурсу, позначивши її в дужках знаком «+»):

( ) 1. Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст

доходів місцевого бюджету».

( ) 2. Розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад.

( ) 3. Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку.

12. Категорія ОМС (оберіть одну з категорій, позначивши її в дужках знаком «+»):

( ) обласна рада;

( ) районна рада;

( ) міська рада;

( ) сільська рада;

( ) селищна рада;

( ) сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади.

II. ОПИС ПРАКТИКИ

1. Назва практики1* _______________________________________________________________________

2. Період впровадження практики

_______________________________________________________________________

(дата: місяць/рік – місяць/рік)

3. Короткий зміст (резюме) практики

_______________________________________________________________________

(1-2 речення)

4. Передумови

_______________________________________________________________________

(опис проблеми, для вирішення якої впроваджено практику)

5. Опис практики

_______________________________________________________________________

(діяльність ОМС із впровадження практики, ухвалені ним рішення (за наявності), залучення громади, партнерство. Аргументи щодо відповідності практики критеріям оцінювання: ініціативність, інноваційність, ефективність, впливовість, сталість результатів)

6. Бюджет практики

_______________________________________________________________________

(обсяги та джерела фінансування, партнерство, співфінансування, внесок громади тощо)

7. Результати практики, висновки

_______________________________________________________________________

(якісні зміни, кількісні показники)

8. Чи ділилися досвідом з іншими ОМС і чи готові надалі продовжувати роботу у цьому напрямі. Які інформаційні продукти (презентації, публікації у ЗМІ тощо) вже створені та/або можуть бути створені на базі практики?

_______________________________________________________________________

УВАГА!

Заявку має бути створено та надіслано виключно у форматі Microsoft Word
до 9 серпня 2019 року електронною поштою на електронну адресу: Best.Practice.Ukraine@coe.int

До Заявки додається лист органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, що є підтвердженням достовірності та точності викладеної у заявці інформації.

Супровідний лист (з підписом) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою (одним електронним листом).

Розділ І заявки «Інформація про орган місцевого самоврядування» має містити повну інформацію за кожним пунктом. Задля забезпечення ефективної комунікації у заявці слід подати повну інформацію про автора практики.

Розділ ІІ заявки «Опис практики» за обсягом не має перевищувати
3-х аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал одинарний).

Форма заявки в електронному варіанті доступна на офіційних веб-сайтах: www.minregion.gov.ua, www.slg-coe.org.ua

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 590-47-76; (044) 303-99-16 (внутрішні – 114; 156; 115).

1* Практика в рамках Конкурсу – фактична діяльність органу місцевого самоврядування у період з 2017 до 2019 року, в результаті впровадження якої отримано позитивні результати.

4510_0-19_16web_2019-03-28_Kraschy_praktuku_2019_210X297_300_dpi

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment