Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів ПОВІДОМЛЯЄ:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 70 від 31.01.2007 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», керуючись Інструкцією з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270, відділення Фонду надає фінансову допомогу на безповоротній основі для осіб з інвалідністю-мешканців Херсонської області шляхом відшкодування вартості їх навчання у вищих навчальних закладах для здобуття професії.

Перед обранням майбутньої професії учням-випускникам необхідно звернутися до центрів зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з урахуванням потреб ринку праці, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається особі з інвалідністю, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особам з інвалідністю, які зареєстровані і проживають на території Херсонській області, необхідно звертатися із заявою до відділення Фонду та надати наступні документи:

копію паспорта (1,2,11 сторінки), а також за потреби, копію законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК);
копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю)
копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги особі з інвалідністю;
копію ліцензії ВНЗ та сертифіката акредитації за обраною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем;
документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
згода на збір та обробку персональних даних;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник – фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно 3 додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 636).
Відділення Фонду відшкодовує вищому навчальному закладу витрати з навчання особи з інвалідністю в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, по мірі надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в особи з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Фінансова допомога надається один раз для здобуття особи з інватідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта).

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за адресою: провулок Інженера Корсакова, 5-А, м. Херсон або за тел. (0552) 49-02-12

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment