Чаплинська районна державна адміністрація

Офіційний сайт

joomla

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту -  розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 29 жовтня 2014 року № 396   «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області»

1. Вид та назва  регуляторного акта.

детальніше...

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 22 липня 2014 року №276

«Про центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області»

Детальніше...

Аналіз

регуляторного впливу  проекту  розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг Чаплинської  районної державної адміністрації Херсонської області»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Детальніше

 

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації «Про центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: сектор надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

3. Цілі прийняття акта: розпорядження розроблено з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

- виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання та населенням;

- спрощення і покращення якості надання адміністративних послуг;

- можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з              15 червня 2014 року по 15 липня 2014 року.

 

5. Тип відстеження: базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувалися статистичні дані та соціологічні опитування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Чаплинському районі;

- кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;

- кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних  суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за І півріччя 2014 року становлять:

 


Показники результативності

Період

(І півріччя 2014 року)

Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Чаплинському районі

5 суб’єктів

Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг

33 послуг

Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг

3421 звернень

(прогнозне значення за І півріччя 2015 року – 3645);

Кількість наданих адміністративних послуг

3356 послуг

(прогнозне значення за І півріччя 2015 року – 3543;

Середній термін розгляду звернення

20 днів

(прогнозне значення за 2015 рік – 18 днів)

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

не надходило

(прогнозне значення за            2015 рік – 0).

Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта

тираж Чаплинської районної редакції газети “Радянська Таврія” від 01 серпня 2014 року № 31 (10186) з опублікованим повідомленням про оприлюднення даного проекту рішення склав 1650 примірників. Також проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті  Чаплинської районної державної адміністрації (http://chaplinkarda.org.ua).


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цей регуляторний акт забезпечить: 

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------


З В І Т

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Вид та назва регуляторного акту, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області від 30 січня 2008 року № 52 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі».

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Сектор надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Цілі прийняття акта

Для забезпечення реалізації в районі вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, з метою створення дозвільного центру при районній державній адміністрації, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний  адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів,  анулювання документів дозвільного характеру.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 лютого 2014 року по 10 березня 2014 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження 

Застосовані два методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо кількості звернень суб’єктів господарювання до державного адміністратора дозвільного центру, кількості виданих документів дозвільного характеру та зареєстрованих декларацій, кількості відмов у видачі документів дозвільного характеру та відмов у реєстрації декларацій, кількості наданих консультацій, кількості скарг від суб’єктів господарювання на неправомірні дії посадових осіб.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування. Цільовою групою опитування були суб’єкти господарювання. Оскільки станом на 01 січня 2014 року кількість суб’єктів становить 1729, було застосовано вибірковий тип опитування методом особистого інтерв’ю на основі заздалегідь розробленої анкети.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту

Державним адміністратором дозвільного центру щоденно проводиться прийом суб’єктів підприємницької діяльності району та проводяться за необхідністю засідання представників дозвільних органів при дозвільному центрі.

За 2013 рік державним адміністратором дозвільного центру в районі видано 36 документів дозвільного характеру, зареєстрована 21 декларація, надано 128 консультацій. Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру становить 3, а відмов у реєстрації декларацій – 7.

Було відмічено суб’єктами господарювання, що проведення процедури видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності значно прискорює процедуру отримання документів дозвільного характеру, забезпечує значну економію часу та коштів.

Скарг від суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має достатній ступень досягнення визначених цілей, результати  реалізації його положень мають позитивну динаміку. У результаті дії даного регуляторного акту забезпечено виконання на території району вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Зокрема, забезпечено порядок видачі дозвільних документів через державного адміністратора дозвільного центру згідно затверджених технічних регламентів та у строки, передбачені законодавством; до участі у роботі дозвільного центру залучено усі місцеві дозвільні установи.

У зв'язку із внесенням змін до законодавчої бази з питань дозвільної системи, з метою забезпечення реалізації Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2008 року №52 “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі”, крім пунктів 1, 5 на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2010 року №16 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2008 року №52 “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі”.

Також втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2010 року №16  “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2008 року №52 “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі”, крім пункту 3 на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 серпня 2011 року №299  “Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2010 року №16”.

З метою забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року №526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року №28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання» планується внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 серпня 2011 року №299 “Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 січня 2010 року №16”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту - проекту рішення Чаплинської районної ради «Про порядок передачі в оренду та проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Чаплинського району»

 

1. Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення Чаплинської районної ради «Про порядок передачі в оренду та проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Чаплинського району».

 

2. Назва виконавця заходів базового відстеження:

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акту:

- стимулювання розвитку та упорядкування відносин щодо оренди комунального майна територіальної громади Чаплинського району:

- вдосконалення процедури набуття в оренду бюджетними організаціями та суб’єктами господарської діяльності індивідуально визначеного і нерухомого майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств;

- перегляд Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Чаплинського району;

- перегляд Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна;

- внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

- уточнення Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади;

- збільшення надходжень до районного бюджету.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

01.11.2011 - 02.12.2011

 

5. Тип відстеження: базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі:

 - Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 - діючого рішення Чаплинської районної ради від 10 серпня 2007 року № 174 «Про Положення «Про порядок передачі в оренду та проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Чаплинського району» та 18 квітня 2008 року № 268 «Про внесення доповнень до додатку 1 рішення ХІVсесіїрайонноїради Vскликання від 10 серпня 20007 року № 174 «Про Положення про порядок передачі в оренду та проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Чаплинського району».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Спостерігатиметься збільшення суми орендної плати, кількості орендарів комунального майна, що належить до спільної власності територіальної громади Чаплинського району та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

9. Оцінка результатів реалізація регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до районного бюджету.

 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить затвердження порядку передачі в оренду та проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Чаплинського району, поповнення дохідної частини районного бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку району.

 

 

Заступник голова районної

державної адміністрації                                                                               О. В. Лелеко

 

 

Начальник управління економіки

та розвитку інфраструктури

районної державної адміністрації                                                                С.Л. Малюк

 

----------------------------------------------------------------------

Звіт

про результати відстеження результативності регуляторного акта

 

1. Назва регуляторного акта:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 січня 2006 року  № 8 «Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

3.  Цілі прийняття акта:

Удосконалення діяльності дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження:

-

5.  Тип відстеження:

Періодичне .

 

6.  Методи одержання результатів відстеження:

-

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

-

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

-

9. Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта та ступеня досягнення визначених    цілей:

Регуляторний акт втратив чинність в зв’язку з внесеними змінами до чинного законодавства.

 

----------------------------------------------------------------------

 

Звіт

про результати відстеження результативності регуляторного акта

 

1. Назва регуляторного акта:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2008 року  № 52 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в районі»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

3.  Цілі прийняття акта:

Спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та створення дозвільного центру при районній державній адміністрації, також надання суб'єктам господарювання консультативної інформації щодо порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення господарської діяльності, перелік документів, необхідних для одержання певного документу дозвільного характеру. Дозвільний центр є органом який координує роботу всіх дозвільних установ району при видачі суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження:

01 травня 2011 року – 30 червня 2011 року.

 

5.  Тип відстеження:

Повторно.

 

6.  Методи одержання результатів відстеження:

Результати відстеження одержано методом громадського обговорення (особисті прийоми громадян, засідання ради підприємців), а також використовувалися дані аналізу показників роботи дозвільного центру.

 

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Результативність відстежувалася на основі статистичних даних дозвільного центру

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

Адміністратором дозвільного центру щоденно проводиться прийом суб’єктів підприємництва району, а щосереди - засідання представників дозвільних органів при дозвільному центрі.

За І півріччя 2010 року адміністратором дозвільного центру в районі видано  40документів  дозвільного характеру. На засіданнях ради підприємців проведено 3опитування.

Було відмічено суб’єктами господарювання, що проведення процедури видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності значно поскоряє процедуру отримання документів дозвільного характеру, забезпечує значну економію часу та коштів.

Скаргвід  суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру, не надходило.

 

9. Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має достатній ступень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. Створення Дозвільного центру при районній державній адміністрації забезпечило умови для реалізації суб'єктами господарської діяльності прав визначених Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Реалізація спрощеної процедури з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, дозволяє полегшити процедуру прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, організації їх оформлення та видачі, а також надання суб'єктам господарювання вичерпної консультативної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та провадження господарської діяльності.

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Лічільник відвідувань


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні95
mod_vvisit_counterВчора310
mod_vvisit_counterНа цьому тижні1483
mod_vvisit_counterНа минулому тижні4428
mod_vvisit_counterУ цьому місяці12718
mod_vvisit_counterУ минулому місяці28294
mod_vvisit_counterВсього170274

За останні 20 хвилин: 7
Ваш IP: 54.81.237.159
,
Зараз: 2017-08-24 10:46

Copiright © 2016, Чаплинська РДА. Всі Права Захищені.