До 100-річчя створення системи архівних установУкраїни

З того моменту, як у цивілізованого людства з’явилася писемність – виникла необхідність зберігати документи, що висвітлювали всі аспекти духовного, культурного, суспільного, політичного й особистого життя. В усіх найдавніших цивілізаціях: Шумері, Аккаді, Єгипті, а пізніше в Греції та Римі люди усвідомлювали надзвичайне значення інформації, тому перші зібрання документів створювалися при храмах. Зберігали документи разом із державною казною і надійно охороняли.
У XIX столітті в Європі прийшли до розуміння того, що найкращий шлях збереження документальних джерел – це створення спеціальних установ – архівів. Внаслідок цього в Англії, Франції, Швеції, Італії, Бельгії, Пруссії пройшли архівні реформи з централізації архівної справи. Створення державних архівів сприяло не тільки кращій схоронності документів і доступності їх для дослідників, а й усвідомленню суспільством важливост іісторичних джерел.

Державний архів Херсонської області – єдина на території Херсонщини державна архівна установа з постійним складом документів. Найдавніші з них належать до першої половини XVIII ст., коли з початком інтенсивного заселення Півдня України і будівництвом м. Херсон (1778 р.) у ньому виникли перші державні установи, а відтак і відомчі архіви. Найбільш активне документоутворення почалось з 1803 р., коли Херсон став центром губернії. У 1898 р. в Херсоні була створена губернська вчена архівна комісія. Їх головою став губернський предводитель дворянства, активний громадський діяч і меценат Георгій Львович Скадовський, а секретарем відомий археолог, історик-краєзнавець Віктор Іванович Гошкевич. Комісія займалась виявленням місць зберігання документів, обліком фондоутворювачів і відбором на зберігання документів в установах. 2 квітня 1921 р. згідно з розпорядженням Херсонського повітового виконкому була створена Херсонська особлива архівна комісія, до складу якої входили представники видавництва, музею, відділу народної освіти і робітничо-селянської інспекції. Вона перебувала у підпорядкуванні Миколаївської губернської архівної комісії і здійснювала виявлення і облік документів установ до 1917 р. У 1922 р. керівництво архівною справою перейшло до Одеського губернського архівного управління. В листопаді 1925 р. відповідно до постанови Херсонського окрвиконкому було створено окружне архівне управління, що почало діяльність з жовтня 1926 р. Його робота в перші роки існування спрямовувалась на концентрацію архівних документів до 1917 р. і матеріалів ліквідованих радянських установ. 1 жовтня 1930 р. у зв’язку з введенням нового адміністративно-територіального поділу і ліквідацією округів, окружна архівна управа реорганізувалась у місцеву. Її першочерговим завданням був прийом на зберігання, розбирання і описування документів ліквідованих окружних установ. До кінця 1930 р. у всіх районах колишнього Херсонського округу були створені районні архівосховища. Згідно з постановою сесії ВУЦВК від 9 лютого 1932 року, з черговою адміністративно- територіальною реформою, в  Україні було запроваджено поділ на області, у зв’язку з чим нинішні райони Херсонщини увійшли до складу Одеської та Дніпропетровської областей

Напередодні війни на території нинішньої Херсонської області діяв Херсонський державний історичний архів, який підпорядковувався Миколаївському обласному управлінню НКВС, та 19 районних архівів, 14 з яких були на території Миколаївської, 5 – Запорізької областей. На початок війни перед загрозою окупації 302 фонди – 11842 од. зб. було евакуйовано, спалено 5877 од. зб., 75 фондів, а також більшість документів відомчих архівів. Під час нацистської окупації діяв Херсонський міський архів, що підпорядковувався тоді відділу освіти міської управи.

У повоєнні роки наш державний архів пройшов довгий шлях відбудови та розвитку і є провідною установою регіону в галузі теорії і практики архівної справи.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.1998 державний архів області включений до структури облдержадміністрації. Після створення районних державних адміністрацій, протягом 1995 р. на території області почали функціонувати архівні відділи райдержадміністрацій. Прийняття Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” вперше дало змогу архівним установам діяти у чітко визначеному правовому полі. Функціонування підприємств різних форм власності прискорило роботу щодо пошуку нових форм співробітництва з ними. З 1998 р. архівні установи почали укладати угоди з недержавними підприємствами про співпрацю по збереженню архівних фондів та їх упорядкування. Тоді ж державні архіви області розпочали прийом на зберігання документів, у тому числі особового походження, ліквідованих та збанкрутілих підприємств. При архівних відділах райдержадміністрацій створено ряд архівів з особового складу, де знаходяться документи, що не належать до Національного архівного фонду. У 1999 р. була прийнята обласна програма збереження бібліотечних і архівних фондів. Розпорядження Президента України від 02.02.2002 “Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи”, нові положення про державний архів області і архівні відділи райдержадміністрації, розроблені і затверджені протягом 2002-2003 рр., сприяли поліпшенню кадрового і матеріально-технічного забезпечення архівних установ.

У нинішню епоху духовного ренесансу української історії і національної самобутності тільки архіви спроможні донести до нас справжню сутність і дух  історії, нелаковану і неприховану правду про далеке і близьке минуле.

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment