Деякі факти з історії освіти в Чаплинському районі

Архівним відділом районної державної адміністрації опрацьовані документи фонду № 414 «Херсонская окружная инспектура народного образования» Державного архіву Херсонської області ( далі – ДАХО) за 1924-1930 роки і встановлені деякі сторінки історії освіти в Чаплинському районі.

Встановлено, що в 1924 році на посаді заврайкультвідділом Чаплинського району працював Мілько (так у документі). У його доповіді на засіданні представників від установ та профспілок при Чаплинському Райвику від 22 листопада 1924 року повідомлялось, що згідно постанови Президії Райвику ч.54 з 01 грудня 1924 року відкритто школу українознавства, тобто по всіх установах району необхідно вести діловодство виключно на українській мові.

(ДАХО, ф.414,опис 1, арх.№42)

У листі окрінспектора Наросвіти Пономаренка від 07.01.1925 року повідомлялось про закриття Рогачинської трудшколи і відкриття Н-Покровської. Захаров А.А. призначався на посаду вчителя цієї школи.

Згідно протокольної постанови Цінувально-конфліктної комісії при Чаплинській спілці «Робос» від 22 грудня 1924 року за ч.5 приватним вчителям Хохулі Данилу та Хохулі Тетяні дозволялось надавати приватні уроки в селі Каланчак дітям до 14 років і не більш, як 3-м особам одночасно

( оригінали посвідчень Хохули Данила та Хохули Тетяни зберігаються в ДАХО, ф.414, опис 1, арх.№ 42).

В листі окрінспектора Пономаренка до заврайкультвідділом Чаплинського району пропонувалось негайно повідомити про причини закриття Польської школи в селі Григорівка та вжити всіх заходів аби школа знову почала працювати. В ч.6 протоколу засідання ЦКК Чаплинського району від 24 січня 1925 року вказувалось, що «закриття Польської школи в с.Григорівка є ненормальним, але враховуючи, що кількість учнів (8 чоловік) мала, навчання в школі припинити і відновити його коли буде комплект 20 чоловік».

Документальні матеріали свідчать про те, що в районі не вистачало книг, шкільних парт і т.д. Так у листі заврайкультвідділом Мілька до окріно (окружна інспекція народної освіти) повідомлялось про те, що словники бажають купити всі установи району, але за відсутності коштів будуть купувати 1 школа і 2 сільради. Парти (7 штук) були взяті у тимчасове користування в Ново-Дудчанській трудшколі.

 

Список установ Наросвіти, яким необхідно нарізати землі

по Чаплинському району.

Установа
Яка установа
Скільки треба нарізати землі
1
2
3
Преображенська
хати- читальні
5 десятин
Білоцерківська
-//-
-//-
Наталівська
-//-
-//-
Хрестівська
-//-
-//-
Червонополянська
-//-
-//-
Новокиївська
-//-
-//-
Др.Олександрівська
-//-
-//-
П.Костянтинівська
-//-
-//-
Григорівська
-//-
-//-
Чаплинський
сельбуд
100
Хорлинський
-//-
25
Чаплинська І
школи соцвику
5
Чаплинська ІІ
-//-
5
Чаплинська ІІІ
-//-
5
Григорівська (польська)
-//-
5
Н.Григорівська
-//-
5
Н.Володимирівська
-//-
4
Н.Гаївська
-//-
3

Документи свідчать про деякі призначення вчителів на посади. Так Проценко Д.Ф. призначався на посаду викладача української мови та літератури з 1 вересня 1925 року.

В Каланчацьку 7-річну школу призначено вчителями Лисовського (завідувач), Кобця, Куцугуба, Самохвалів, Шкарупу, Зеленкевича.

В листі оркінспектури (зав. Пономаренко) дозволялось із спецкоштів Каланчацької школи утворити методфонд у розмірі 5%, а також давалось роз’яснення вчительці Каланчацької трудшколи К.В.Головатенко про те, що до профшкіл та робфаків можуть поступати тільки закінчивши повну 7-річну трудшколу від 17 років.(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№42)

З протоколу засідання цінувально-конфліктної комісії при Чаплинській спілці «Робос» від 30 серпня 1924 року: «Слухали: про перевід і призначення шкільних робітників:

1). Чаплинська школа №1- зав.Скворцов О.О.; шкільний робітник-Голубенко К.Д.; Михайлова перевести з Каланчацької ІІ трудшколи.

2). Чаплинська школа №2- зав.Запольський В.Х.; шкраб-Запольська Е.Н.,Самойлович.

3). Чаплинська школа № 3- зав.Бендерський Г.В., шкраб-Бендерська Н.М.

4). Каланчацька 7-річна зав.-Скурихін І.В., шкраби-Коломієць Е.В., Шкарупа, Благая-Спориш, Овчаренкова Х.П., Сапожнікова Е.В.

5). Каланчацька ІІ-зав.ЩербинінаН.М., шкраб-Дем’яненкоН.С.

6). Преображенська-зав.Хоменко Х.К., шкраб-Хоменко А.В.

7). Преображенська (польська)-вільне місце

8). Білоцерківська -зав.Пахмурний А.Т.

9). Н.Київська -зав.Русецька В.І., шкраб-Лебеденкова Г.Г.

10). Н.Олександрівська – зав.Мартинова Л.М.

11). Каланчацька ІІІ- зав. Боргуненкова П.Н., шкраби- Бутакова П.І.,

Головатенко К.В.

12). Н.Павлівська- зав.Кодаренова К.О.

13). Домузловська- зав.Ільяшенко Г.Т.

14). Хорлинська- зав.Червоненко П.Н., шкраб-Задирко О.К.

15). Олексіївська- зав.зав.Фіялковська К.М.

16). Др.Олександрівська -зав.Колесниченко Т.П., шкраб-Вітвицька О.О.

17). Керменчикська -зав.Целінко К.Р.

18). Н.Каїрська -зав.Шкарупа Н.Є.

19). П-Костянтинівська -зав.Шпилєвой Т.І., шкраб-Кравченко С.В.

20). Іванівська- зав.Білинська К.І., шкраб-Захаров А.А.

21). Строганівська –зав.Гирська Ф.Й., шкраб- Нечай О.І. (тимчасово).

22). Н.Володимирівська –зав.Лосинська Н.В.

23). Павлівська-зав.Рижов І.І., шкраб-Захарова.

24). Григорівська І- зав.Касьяненко І.С., шкраб-Касьяненко Д.Я.

25). Григорівська ІІ(польська) –вільне місце.

26). Хрестівська –зав.Хлібнікова Фр.В.

27). Хлібодарівська- зав.Карловська О.С.

28). Ясно-Полянська –зав.Білінська М.І.

29). Н.Покровська-зав.Зеленкевич К.П.

30). Рогачинська-зав.Киричак Н.С.(тимчасово)

31). Нежурівська-зав.Ботвиновська Е.В.

32). Н.Наталівська-зав.Воронько.

33). Григорівська(школи немає)-зав.Самохвалов

34). Ч.Полянська-зав.Козачок О.Д.

35). Новогайська-

Заврайкультвідділом Висоцький

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№190)

 

Осінній відчит шкіл за 1924 рік

Губернія-Одеська, округ-Херсонський

школа
хлопчиків
дівчаток
педперсоналу
технічних робітників
Хрестівська
14
12
1
1
Білоцерківська
23
13
1

Новогайська
22
12
1

Яснополянська
10
15
1
1
Червонополян.
17
6
1
1
Рогачинська
13
4
1

Надеждівська
25
15
1
1
Чаплинська ІІ
62
20
1чол,1 жін.
1
Чаплинська ІІІ
34
30
1чол,1 жін.
1
П.Костянтинів.
38
11
1чол,1 жін.
1
(ДАХО, опис 1, арх.№ 192)

Із анкети обслідування Чаплинської трудової школи №3 (82 учня)

І група ІІ група ІІІ група

До 8 років – – –

8 років 1 – –

9 років 15 2 –

10 років 8 5 1

11 років 6 7 2

12років і старші 2 11 2

ВСЬОГО 32 25 5

Другаків (второгодників) -2

(ДАХО, опис 1, арх.№211)

Чаплинська ІІІ трудшкола –дитяча установа заснована у 1912 році, з 1920 року-трудова школа. До 1920 року підпорядковувалась земській управі, з 1920/21 н.р.- УВНО, з 1923/24 н.р.-Окріно.( ДАХО, фонд 414, опис 1, арх. №221).

«До Чаплинського райвику

Окрінспектура Наросвіти надсилала Вам декілька відношень з приводу українізації трудшкіл, якими Вам необхідно керуватись. В цьому 1924/1925 навчальному році повинні існувати українські, російські т. д. трудшколи. Не повинно бути трудових шкіл з мішаною мовою.

В українських школах в 4, 5, 6, 7 групах на російській мові викладається лише як окремий предмет російська мова, всі ж останні предмети – на українській мові.

Т.в.о. окрінспектора Наросвіти Вонарх

від 17.11.1924»

«До Чаплинського райвику

Окрінсектура Наросвіти пропонує негайно зробити такі зміни в Григорівській і Преображенській школах залишити по 2 групи українські і по 1 групі польській. Вчителів буде направлено.

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№227)

« Список неграмотних допризывников 1904 года рождения

по Чаплинскому району

Колисниченко Иосиф Федорович с.Строгановка

Кошилевский Терентий Степанович с. Каланчак

Кушниренко Иван Васильевич с. Каланчак»

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх. №624)

Мала ( так у документі) призначена з 25-го травня призначена районним інструктором лікнепису в Чаплинському районі. (ДАХО, фонд 414, арх.№ 623)

«від 28.03.1925 р. До заврайкультвідділом

Чаплинського рай вику

У часопису «Херсонський Комунар» ч.67 від 25.03.1925 р. поміщено сількором Окосенко зауваження слідуючого змісту: «Вчителька повела дітей говіти. Х.Н.Григорівський. Мається в нашім селі молода вчителька – дочка бувшого землевласника, вона ж і завкультсекцією. Як вона попала в учительки- не знаю /мабуть так, як і в члени КНС/, але факт той, що вона вже уче дітей – виховує «нове покоління». Недавно вона зі всіма учнями ходила в сусіднє село говіть… Гарне ж вийде нове покоління з-під керівництва таких вчителів».

Окрінспектура Наросвіти пропонує Вам вкупі з місцкомом «Робосу» зробити розслід цього зауваження, скласти про його розслід акті терміново надіслати його до Окрінспектури.

Т.в.о. окрінспектора Наросвіти Ущаченко»

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№42).

У відповіді до Окрінпектури заврайкутвідділом Чаплинського району вказував, що в Григорівській школі працює старий вчитель, а не молода вчителька, так що можливо ці події відбулися в с.Григорівка, але не Чаплинського району.

за матеріалами ДАХО підготувала

головний спеціаліст архівного відділу Л.А.Козачок

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment