Деякі факти з історії освіти в Чаплинському районі

Архівним відділом районної державної адміністрації опрацьовані документи фонду № 414 «Херсонская окружная инспектура народного образования» Державного архіву Херсонської області ( далі – ДАХО) за 1924-1930 роки і встановлені деякі сторінки історії освіти в Чаплинському районі.

Встановлено, що в 1924 році на посаді заврайкультвідділом Чаплинського району працював Мілько (так у документі). У його доповіді на засіданні представників від установ та профспілок при Чаплинському Райвику від 22 листопада 1924 року повідомлялось, що згідно постанови Президії Райвику ч.54 з 01 грудня 1924 року відкритто школу українознавства, тобто по всіх установах району необхідно вести діловодство виключно на українській мові.

(ДАХО, ф.414,опис 1, арх.№42)

У листі окрінспектора Наросвіти Пономаренка від 07.01.1925 року повідомлялось про закриття Рогачинської трудшколи і відкриття Н-Покровської. Захаров А.А. призначався на посаду вчителя цієї школи.

Згідно протокольної постанови Цінувально-конфліктної комісії при Чаплинській спілці «Робос» від 22 грудня 1924 року за ч.5 приватним вчителям Хохулі Данилу та Хохулі Тетяні дозволялось надавати приватні уроки в селі Каланчак дітям до 14 років і не більш, як 3-м особам одночасно

( оригінали посвідчень Хохули Данила та Хохули Тетяни зберігаються в ДАХО, ф.414, опис 1, арх.№ 42).

В листі окрінспектора Пономаренка до заврайкультвідділом Чаплинського району пропонувалось негайно повідомити про причини закриття Польської школи в селі Григорівка та вжити всіх заходів аби школа знову почала працювати. В ч.6 протоколу засідання ЦКК Чаплинського району від 24 січня 1925 року вказувалось, що «закриття Польської школи в с.Григорівка є ненормальним, але враховуючи, що кількість учнів (8 чоловік) мала, навчання в школі припинити і відновити його коли буде комплект 20 чоловік».

Документальні матеріали свідчать про те, що в районі не вистачало книг, шкільних парт і т.д. Так у листі заврайкультвідділом Мілька до окріно (окружна інспекція народної освіти) повідомлялось про те, що словники бажають купити всі установи району, але за відсутності коштів будуть купувати 1 школа і 2 сільради. Парти (7 штук) були взяті у тимчасове користування в Ново-Дудчанській трудшколі.

 

Список установ Наросвіти, яким необхідно нарізати землі

по Чаплинському району.

Установа
Яка установа
Скільки треба нарізати землі
1
2
3
Преображенська
хати- читальні
5 десятин
Білоцерківська
-//-
-//-
Наталівська
-//-
-//-
Хрестівська
-//-
-//-
Червонополянська
-//-
-//-
Новокиївська
-//-
-//-
Др.Олександрівська
-//-
-//-
П.Костянтинівська
-//-
-//-
Григорівська
-//-
-//-
Чаплинський
сельбуд
100
Хорлинський
-//-
25
Чаплинська І
школи соцвику
5
Чаплинська ІІ
-//-
5
Чаплинська ІІІ
-//-
5
Григорівська (польська)
-//-
5
Н.Григорівська
-//-
5
Н.Володимирівська
-//-
4
Н.Гаївська
-//-
3

Документи свідчать про деякі призначення вчителів на посади. Так Проценко Д.Ф. призначався на посаду викладача української мови та літератури з 1 вересня 1925 року.

В Каланчацьку 7-річну школу призначено вчителями Лисовського (завідувач), Кобця, Куцугуба, Самохвалів, Шкарупу, Зеленкевича.

В листі оркінспектури (зав. Пономаренко) дозволялось із спецкоштів Каланчацької школи утворити методфонд у розмірі 5%, а також давалось роз’яснення вчительці Каланчацької трудшколи К.В.Головатенко про те, що до профшкіл та робфаків можуть поступати тільки закінчивши повну 7-річну трудшколу від 17 років.(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№42)

З протоколу засідання цінувально-конфліктної комісії при Чаплинській спілці «Робос» від 30 серпня 1924 року: «Слухали: про перевід і призначення шкільних робітників:

1). Чаплинська школа №1- зав.Скворцов О.О.; шкільний робітник-Голубенко К.Д.; Михайлова перевести з Каланчацької ІІ трудшколи.

2). Чаплинська школа №2- зав.Запольський В.Х.; шкраб-Запольська Е.Н.,Самойлович.

3). Чаплинська школа № 3- зав.Бендерський Г.В., шкраб-Бендерська Н.М.

4). Каланчацька 7-річна зав.-Скурихін І.В., шкраби-Коломієць Е.В., Шкарупа, Благая-Спориш, Овчаренкова Х.П., Сапожнікова Е.В.

5). Каланчацька ІІ-зав.ЩербинінаН.М., шкраб-Дем’яненкоН.С.

6). Преображенська-зав.Хоменко Х.К., шкраб-Хоменко А.В.

7). Преображенська (польська)-вільне місце

8). Білоцерківська -зав.Пахмурний А.Т.

9). Н.Київська -зав.Русецька В.І., шкраб-Лебеденкова Г.Г.

10). Н.Олександрівська – зав.Мартинова Л.М.

11). Каланчацька ІІІ- зав. Боргуненкова П.Н., шкраби- Бутакова П.І.,

Головатенко К.В.

12). Н.Павлівська- зав.Кодаренова К.О.

13). Домузловська- зав.Ільяшенко Г.Т.

14). Хорлинська- зав.Червоненко П.Н., шкраб-Задирко О.К.

15). Олексіївська- зав.зав.Фіялковська К.М.

16). Др.Олександрівська -зав.Колесниченко Т.П., шкраб-Вітвицька О.О.

17). Керменчикська -зав.Целінко К.Р.

18). Н.Каїрська -зав.Шкарупа Н.Є.

19). П-Костянтинівська -зав.Шпилєвой Т.І., шкраб-Кравченко С.В.

20). Іванівська- зав.Білинська К.І., шкраб-Захаров А.А.

21). Строганівська –зав.Гирська Ф.Й., шкраб- Нечай О.І. (тимчасово).

22). Н.Володимирівська –зав.Лосинська Н.В.

23). Павлівська-зав.Рижов І.І., шкраб-Захарова.

24). Григорівська І- зав.Касьяненко І.С., шкраб-Касьяненко Д.Я.

25). Григорівська ІІ(польська) –вільне місце.

26). Хрестівська –зав.Хлібнікова Фр.В.

27). Хлібодарівська- зав.Карловська О.С.

28). Ясно-Полянська –зав.Білінська М.І.

29). Н.Покровська-зав.Зеленкевич К.П.

30). Рогачинська-зав.Киричак Н.С.(тимчасово)

31). Нежурівська-зав.Ботвиновська Е.В.

32). Н.Наталівська-зав.Воронько.

33). Григорівська(школи немає)-зав.Самохвалов

34). Ч.Полянська-зав.Козачок О.Д.

35). Новогайська-

Заврайкультвідділом Висоцький

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№190)

 

Осінній відчит шкіл за 1924 рік

Губернія-Одеська, округ-Херсонський

школа
хлопчиків
дівчаток
педперсоналу
технічних робітників
Хрестівська
14
12
1
1
Білоцерківська
23
13
1

Новогайська
22
12
1

Яснополянська
10
15
1
1
Червонополян.
17
6
1
1
Рогачинська
13
4
1

Надеждівська
25
15
1
1
Чаплинська ІІ
62
20
1чол,1 жін.
1
Чаплинська ІІІ
34
30
1чол,1 жін.
1
П.Костянтинів.
38
11
1чол,1 жін.
1
(ДАХО, опис 1, арх.№ 192)

Із анкети обслідування Чаплинської трудової школи №3 (82 учня)

І група ІІ група ІІІ група

До 8 років – – –

8 років 1 – –

9 років 15 2 –

10 років 8 5 1

11 років 6 7 2

12років і старші 2 11 2

ВСЬОГО 32 25 5

Другаків (второгодників) -2

(ДАХО, опис 1, арх.№211)

Чаплинська ІІІ трудшкола –дитяча установа заснована у 1912 році, з 1920 року-трудова школа. До 1920 року підпорядковувалась земській управі, з 1920/21 н.р.- УВНО, з 1923/24 н.р.-Окріно.( ДАХО, фонд 414, опис 1, арх. №221).

«До Чаплинського райвику

Окрінспектура Наросвіти надсилала Вам декілька відношень з приводу українізації трудшкіл, якими Вам необхідно керуватись. В цьому 1924/1925 навчальному році повинні існувати українські, російські т. д. трудшколи. Не повинно бути трудових шкіл з мішаною мовою.

В українських школах в 4, 5, 6, 7 групах на російській мові викладається лише як окремий предмет російська мова, всі ж останні предмети – на українській мові.

Т.в.о. окрінспектора Наросвіти Вонарх

від 17.11.1924»

«До Чаплинського райвику

Окрінсектура Наросвіти пропонує негайно зробити такі зміни в Григорівській і Преображенській школах залишити по 2 групи українські і по 1 групі польській. Вчителів буде направлено.

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№227)

« Список неграмотних допризывников 1904 года рождения

по Чаплинскому району

Колисниченко Иосиф Федорович с.Строгановка

Кошилевский Терентий Степанович с. Каланчак

Кушниренко Иван Васильевич с. Каланчак»

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх. №624)

Мала ( так у документі) призначена з 25-го травня призначена районним інструктором лікнепису в Чаплинському районі. (ДАХО, фонд 414, арх.№ 623)

«від 28.03.1925 р. До заврайкультвідділом

Чаплинського рай вику

У часопису «Херсонський Комунар» ч.67 від 25.03.1925 р. поміщено сількором Окосенко зауваження слідуючого змісту: «Вчителька повела дітей говіти. Х.Н.Григорівський. Мається в нашім селі молода вчителька – дочка бувшого землевласника, вона ж і завкультсекцією. Як вона попала в учительки- не знаю /мабуть так, як і в члени КНС/, але факт той, що вона вже уче дітей – виховує «нове покоління». Недавно вона зі всіма учнями ходила в сусіднє село говіть… Гарне ж вийде нове покоління з-під керівництва таких вчителів».

Окрінспектура Наросвіти пропонує Вам вкупі з місцкомом «Робосу» зробити розслід цього зауваження, скласти про його розслід акті терміново надіслати його до Окрінспектури.

Т.в.о. окрінспектора Наросвіти Ущаченко»

(ДАХО, фонд 414, опис 1, арх.№42).

У відповіді до Окрінпектури заврайкутвідділом Чаплинського району вказував, що в Григорівській школі працює старий вчитель, а не молода вчителька, так що можливо ці події відбулися в с.Григорівка, але не Чаплинського району.

за матеріалами ДАХО підготувала

головний спеціаліст архівного відділу Л.А.Козачок

Поширити через...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Інші статті

Leave a Comment