Загальні правила етичної поведінки державного службовця

Відповідно до статті 37 частини 2 абзацу 1 Закону України «Про запобігання корупції» затверджено загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ґрунтується на принципах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законами України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України “Про запобігання корупції”. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – це сучасний етап у розвитку етичної…

Читати більше

Про дотримання деяких статтей Закону України про запобігання корупції

Закон України «Про запобігання корупції» розмежовує поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Водночас, реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Для…

Читати більше

Щодо процесу декларування

Зазначимо, процедура декларування зміниться відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», що набув чинності 18 жовтня 2019 року. Щодо процесу декларування 1) Виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю; 2) зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо; 3) змінено норму щодо подання виправленої декларації. Так, встановлюється, що…

Читати більше

Звіт про роботу щодо запобігання корупції в Чаплинській районній державній адміністрації за підсумками 2019 року

Антикорупційну роботу в районній державній адміністрації проведено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2019 року № 355 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 червня 2019 року № 129 затверджено Заходи з виконання в районі антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки. З метою виконання цих Заходів проведено роботу щодо реалізації принципів прозорої…

Читати більше

Про дотримання державними службовцями районної державної адміністрації Загальних правил етичної поведінки та про проходження державними службовцями районної державної адміністрації навчального онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!» Від теорії до практики

27 вересня 2019 року на нараді-навчанні з державними службовцями районної державної адміністрації були розглянуті питання: Про дотримання державними службовцями районної державної адміністрації Загальних правил етичної поведінки та про проходження державними службовцями районної державної адміністрації навчального онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!» Від теорії до практики. До присутніх на нараді-навчанні доведено та звернено увагу до основних положень Закону України «Про запобігання корупції», а саме: роз’яснено та доведено до відома такі статті як: Стаття 38 Закону України, яка говорить, що особи, на яких поширюється дія цього Закону  під час виконання своїх службових повноважень…

Читати більше

Стоп корупція

26 липня 2019 року на нараді-навчанні з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату розглянуто питання про участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції відповідно до статті 21 Закону України «Про запобігання корупції». Корупція в Україні є однією з проблем, які потребують невідкладного розв’язання. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, становленні громадянського суспільства. Тому пріоритетним напрямом державної антикорупційної політики має стати створення атмосфери громадянського неприйняття корупції. До присутніх на нараді-навчанні доведено, що статтею 21 Закону України «Про запобігання корупції», передбачено участь громадян,…

Читати більше