Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

ЗАКОН УКРАЇНИ Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і напрями регулювання розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу громадян до якісного та ефективного медичного обслуговування. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Закону 1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані із забезпеченням підвищення доступності, ефективності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, до якої у цілях цього Закону належать території, що знаходяться за межами міст Києва, Севастополя, міст обласного значення. Стаття 2. Законодавство України щодо підвищення…

Читати більше

Всеукраїнська премія “Диво-Дитина” нагородить херсонських дітлахів.

У бе­рез­ні 2018 ро­ку Все­ук­ра­їнсь­ка пре­мія «Ди­во-Ди­ти­на» бу­де свят­ку­ва­ти свій 10-річ­ний юві­лей та на­го­род­жу­ва­ти­ме найоб­да­ро­ва­ні­ших та най­та­ла­но­ви­ті­ших ді­тей Ук­ра­їни. Про це йдеть­ся на офі­цій­но­му сай­ті пре­мії «Ди­во-Ди­ти­на». До учас­ті зап­ро­шу­ють­ся ді­ти з усі­єї кра­їни ві­ком від 4 до 13 ро­ків. Пре­мія має кіль­ка но­мі­на­цій: «Най­ро­зум­ні­ша ди­ти­на»; «Най­твор­ча ди­ти­на»; «Най­спор­тивні­ша ди­ти­на»; «Най­ди­во­виж­ні­ша ди­ти­на»; «Най­ге­ро­їч­ні­ша ди­ти­на». Вру­ча­єть­ся во­на на ос­но­ві ек­спертної оцін­ки та за вста­нов­ле­ни­ми но­мі­на­ці­ями тим ді­тям, які ма­ють до­сяг­нення у на­уці, спор­ті, мис­тец­тві; уні­каль­ні ро­зу­мо­ві або фі­зич­ні здіб­ності; ді­тям-ря­тів­ни­кам. Що­річ­но у пре­мії бе­руть участь близь­ко 3000 та­ла­но­ви­тих та об­да­ро­ва­них ді­тей…

Читати більше

В Чаплинці розпочато реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

З метою забезпечення виконання плану заходів з реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей на 2017 – 2026 роки, 04 січня 2018 року відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. У засіданні взяли участь, голова районної державної адміністрації Олександр Бурейко, голови сільських,  селищних  рад  району,   представники  районної  державної  адміністрації  та представники освітньої,  медичної   і  соціальної  галузей району. Присутніми розглянуто питання щодо якісного проведення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Чаплинському районі.  Голова робочої групи, Наталя Білоущенко зазначила,…

Читати більше

Херсонська команда iGov підбиває підсумки старого року

Завершився такий непростий, але насичений, сповнений яскравих вражень рік. Увійшовши у новий, 2018-й, рік, херсонська команда проекту iGov хоче поділитися із земляками своїми спогадами та планами на майбутнє. Херсонщина продовжує триматися серед регіонів-лідерів за кількістю упроваджених онлайн-послуг. Їх уже 101, а це на 40 більше ніж на початок         2017-го року. Все частіше херсонці дізнаються про портал iGov, довіряють йому та користуються його сервісами. Одним з основних напрямів нашої роботи залишався запуск електронних послуг для людей, які потребують особливої уваги та підтримки від держави. Ми пишаємося тим, що…

Читати більше

Урядова програма «Доступні ліки»

«Доступні ліки» – це урядова програма забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності. Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати БЕЗКОШТОВНО або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: 1. серцево-судинні захворювання 2. бронхіальна астма 3. діабет 2 типу Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua Перелік регулярно оновлюватиметься. Які МНН (діюча речовина) входять до програми? Серцево-судинні захворювання:…

Читати більше

До 100-річчя створення системи архівних установУкраїни

З того моменту, як у цивілізованого людства з’явилася писемність – виникла необхідність зберігати документи, що висвітлювали всі аспекти духовного, культурного, суспільного, політичного й особистого життя. В усіх найдавніших цивілізаціях: Шумері, Аккаді, Єгипті, а пізніше в Греції та Римі люди усвідомлювали надзвичайне значення інформації, тому перші зібрання документів створювалися при храмах. Зберігали документи разом із державною казною і надійно охороняли. У XIX столітті в Європі прийшли до розуміння того, що найкращий шлях збереження документальних джерел – це створення спеціальних установ – архівів. Внаслідок цього в Англії, Франції, Швеції, Італії, Бельгії, Пруссії…

Читати більше