Паспорт району

Паспорт_району 01.01.2019 року

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Чаплинського району Херсонської області

(станом на 01 жовтня 2017 року)

1. Бурейко Олександр Альбертович – голова районної державної адміністрації

Білоущенко Наталія Василівна  –  керівник  апарату  районної  державної

адміністрації.

Адреса райдержадміністрації:  75200,  смт Чаплинка,  вул. Грушевського, 87

телефон:   2-14-44,   2-14-01;   e-mail:       rda-chapl@khoda.gov.ua

2. географічні дані

Площа району 1,7  тис. кв. км.  Від Херсона  до районного центру 105 км.

Усього в районі:  2 селища міського типу, 39 сільських населених пунктів.      Кількість місцевих рад – 7 (з них місцевих рад – 3, місцевих рад ОТГ – 4).

 

3. районна державна адміністрація

Штатна чисельність – 91 осіб, з них посад державних службовців – 86.

Укомплектовано  69 посад, із них державних службовців – 69.

 

4. населення

Чисельність населення (за оцінкою) станом:

– на 01 жовтня 2017 року – 34899 осіб, середня чисельність за січень – вересень 2017 року – 34979 ос.

Загальне скорочення населення складає  159 ос. (за січень – вересень 2017 року).

Пенсіонерів –  8825 ос.

. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Працездатне населення 21,0 тис. осіб.

Жінки  –     16-59         10,5

Чоловіки – 16-59          10,5

Працюють 15,3 ос.

Мають статус безробітних станом на 01.07.2017 – 269 осіб, а всього у січні-червні на обліку перебував  801 безробітний.

За сприянням служби зайнятості за звітний період: навчалося  209 ос.,

працевлаштовано 518 ос., з них безробітних – 373 ос.

Середньооблікова кількість штатних працівників за ІІІ квартал 2017 року, осіб
4840
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за липень – вересень 2017 року,  грн
5404
6. ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Показники
За січень – жовтень

2016 року
За січень –

жовтень

2017 року

Обсяг реалізованої товарної продукції,

млн грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу,             млн грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

на одну особу населення, грн.
63,1

 

 

 

1789,9
65,1

 

 

 

1853,3

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві – не обліковується.

Найважливіші підприємства району. Підприємства включати до переліку лише у разі відповідності одному з критеріїв: (1) кількість працівників 250 та більше осіб; (2) підприємство — серед 10 найбільших за надходженнями до бюджету області.

Назва підприємства
Обсяг реалізованої товарної продукції, млн грн
Чисельність працівників, зайнятих у виробництві

тис. осіб
Власник, керівник підприємства7. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Отримано патентів:

– у 2016 році   ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ отримав 1 патент на корисну модель;

– запроваджено інноваційних розробок у виробництво – 32;  у таких

галузях: тваринництво – 32.

8. НАУКА

Науково-дослідних інститутів – 1:

– Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства;

–  організацій: ДП «ДГ ІТСР  «Асканія-Нова» – ННСГЦВ».

Чисельність спеціалістів у:   ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ – 81 особа,                    ДП «ДГ ІТСР   «Асканія-Нова» – ННСГЦВ» –144 ос.

ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ: середня заробітна плата виконавців досліджень і розробок – 4899 грн, максимальна – 14368 грн (доктор наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України), мінімальна – 3200 грн.

ДП «ДГ ІТСР«Асканія-Нова» – ННСГЦВ»:   середня заробітна плата –                7525 грн,  максимальна 18000 грн, мінімальна – 3200 грн.

ІТСР«Асканія-Нова» – ННСГЦВ: виконано загальний обсяг робіт за договорами на суму 3128 тис. грн.

Залучено ґрантових коштів  на суму __-____ тис. грн, в тому числі міжнародних  –  _____ тис. грн (інформація конфіденційна).

9. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Показник
ІІІ квартал          2016 року
ІІІ квартал 2017 року

Введено в експлуатацію житла, кв. м,

в т.ч. на замовлення ___-___ РДА, кв. м

Загальна

площа –

4759 м2 (житлова площа –

2456,4 м2)

Кількість житлових індивідуальних будинків введених в експлуатацію

1

Освоєння коштів при будівництві об’єктів,                   тис. грн, в т.ч.

– в галузі житлове будівництво, тис. грн

– в галузі комунальне будівництво, тис. грн

– в галузі освіта і спорт, тис. грн.

– в галузі охорона здоров’я, тис. грн

– в галузі промислового будівництва, тис. грн

10. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Станом на 01.10.2017 в районі зареєстровано суб’єкти господарювання:

– юридичних – 500 ос.;

– взято на облік – 30 ос. (протягом січня – вересня 2017 року);

– знято з обліку – 15 ос. (протягом січня – вересня 2017 року).

 

Дозвільний центр

–        кількість виданих документів дозвільного характеру – 8;

–        кількість наданих консультацій – 11;

–   сформовано дозвільних справ – 8;

– зареєстровано декларацій – 0;

– направлено на доопрацювання декларацій – 0;

– кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру – 0.

 

11. ТРАНСПОРТ

Пасажиропотік за основними видами міського та міжміського громадського транспорту за 2016 рік.

Вид транспорту
Пасажиропотік (тис. осіб)
автобуси
н/д
12. ЗВ’ЯЗОК

– поштові відділення: 19;

– абонентів стаціонарних телефонних мереж:  не обліковується;

– абонентів мобільного зв’язку: не обліковується;

– абонентів Інтернет-провайдерів: не обліковується.

 

13. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Вироблено електроенергії за 9 місяців 2017 року: (ТОВ «СивашЕнергоПром»)  2 622,430  тис. кВт*год, спожито електроенергії  – інф. конф.

Видобуто природного газу 0 млн. куб. м, спожито природного газу  –                 інф. конф.

 

14. ТОРГІВЛЯ

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств по району (за даними статистики).

Показники

Обсяг роздрібного товарообороту,                  млн грн.
58,8
Індекси фізичного обсягу, %
107,2
Загальний обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі

(Починаючи з 2017 року показник «Оборот роздрібної торгівлі» по містах та районах області розраховуватись не буде).

 

15. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:

Навести основні статті надходжень та видатків місцевого бюджету, їх обсяг (млн грн)

Планові призначення  доходів загального фонду Чаплинського району на          9 місяців 2017 рік затверджено  в сумі 129,788 млн грн,  з  яких:

–  власні   надходження – 5,667 млн грн;

– базова дотація – 0,360 млн грн;

– додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 3,950 млн грн;

– субвенція на соціальний захист населення – 92,687 млн грн;

– субвенція  на відшкодування лікарських засобів – 0,388 млн грн,

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                                    3,905 млн грн;

– медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                        19,728 млн грн;

– інша  субвенція – 3,103 млн грн.

Місцевими радами району розраховано та затверджено показники дохідної частини загального фонду по податках і зборах у сумі 5,667 млн грн, в тому числі :

–  районний бюджет – 3,335 млн грн;

– зведений бюджет сільських рад  – 2,332 млн грн.

Доходи  загального фонду Чаплинського району на 9 місяців 2017 року

КБКД
Найменування
Сума
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
2,358
11020000
Податок на прибуток підприємств
0,392
14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
0,031
18010000
Податок на майно
0,951
18050000
Єдиний податок
1,343
21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах
0,291
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
0,038
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
0,256
22080000
Надходження від орендної плати за користування ЦМК
0,007
41020000
Дотації
4,309
41030000
Субвенції
119,812

Усього ( без урахування трансфертів)
5,667

Усього
129,788
За січень-вересень 2017 року з урахуванням дотації та субвенцій з державного бюджету до загального фонду бюджету району надійшло             129607,9 тис. грн, у тому числі: надходження по податках та зборах –              6937,5 тис. грн, що складає 122,4 відсотка від запланованих показників. Бюджетом району стовідсотково отримано з державного бюджету: базову дотацію –                     359,7 тис. грн, освітню  субвенцію – 3905,6 тис. грн, медичну  субвенцію  – 19728,5  тис. грн, субвенцію на відшкодування лікарських засобів –                    388,3 тис. грн.  Субвенції на соціальний захист населення надійшли у загальній сумі 91426,7 тис. грн, що складає 98,6 відсотків від запланованих показників. Надходження додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я становлять          3923,1 тис. грн  або  99,3 відсотків від запланованих показників. Надходження іншої субвенції становить 2938,5 тис. грн або 94,7 відсотка від плану.

За цей же період надходження до районного бюджету з урахуванням дотацій та субвенцій з державного бюджету становлять 125370,5 тис. грн, у тому числі надходження по податках та зборах становлять 4177,0 тис. грн, що складає                125,2 відсотків від запланованих показників. Надходження іншої субвенції до районного бюджету становить  1461,6 тис. грн, що складає 89,9 відсотків від плану.

Зведений бюджет району з виконання прийнятих зобов’язань наповнення дохідної частини бюджету по власних надходженнях до загального фонду забезпечено повністю, ріст до затверджених показників склав 22,4 відсотка. Понад  план отримано  1270,3  тис. грн.  В порівнянні з відповідним періодом                       2016 року надходження  по податках та зборах до загального фонду по Преображенській та Хлібодарівській сільських радах  збільшились  на                            1217,7 тис. грн, по районному бюджету надходження зменшилися на                                     17452,9 тис. грн  у зв’язку з утворенням на території району  об’єднаних територіальних громад,  до бюджету яких з 01 січня  2017 року надходить податок на доходи фізичних осіб.

 

16. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Показники
2016
ІІІ квартал 2017 року
Збір до Пенсійного фонду (млн грн)
10,6
14,8
Обсяги виплат (млн грн)
36,2
39,8
Кількість пенсіонерів (осіб)
8989
8825
Недоїмка (млн грн)
0,03
0,03
17. ОСВІТА

з/п
Назва освітнього закладу
Форма власності: комерційний / державний. Рівень: середня, професійна, вища освіта.
Кількість

учнів/студентів
Кількість педагогічних (науково-педагогічних) працівників
Примітка
1
Преображенська ЗОШ
Комунальна, середня
222
23

2
Хлібодарівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Комунальна, середня
200
26

Чаплинська ОТГ

1
Опорний заклад навчально-виховний комплекс  «Чаплинська школа-гімназія» Чаплинської селищної ради Херсонської області
Комунальна, середня
750
91

2
Скадовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області
Комунальна, середня
135
17

3
Балтазарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області
Комунальна, середня
165
16

4
Першокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області
Комунальна, середня
119
16

5
Опорний заклад Чаплинська  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області
Комунальна, середня
631
71

Асканія-Нова ОТГ

1
НВК Асканія-Нова
Комунальна, середня
422
46
станом на 01.07.2017
2
Маркеєвська ЗОШ
Комунальна, базова
19
6
–  // –
Григорівська ОТГ

1
Григорівська ЗОШ
Комунальна, середня
113
17

2
Іванівська ЗОШ
Комунальна, базова
56
15

3
Павлівська ЗОШ
Комунальна, середня
87
16

4
Строганівська ЗОШ
Комунальна, середня
124
16

Хрестівська ОТГ

1
Новонаталівська ЗОШ
Комунальна, середня
67
15

2
Шевченківська ЗОШ
Комунальна, базова
110
17

3
Надеждівська ЗОШ
Комунальна, середня
195
19

4
Долинська  ЗОШ
Комунальна, середня
120
14

5
Хрестівська ЗОШ
Комунальна, середня
251
26

18. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

з/п
Назва лікувально-профілактичного закладу
Кількість осіб, що перебували на лікуванні / профілактиці
Число лікарів, середнього медперсоналу
Примітка
1
Чаплинська районна лікарня
стаціонарно – 3745

амбулаторно – 90331
лікарі – 31

сер. медперсонал – 100

2
Чаплинський РЦПМСД
амбулаторно -112226
лікарі -18

сер. мед персонал – 65

3
Лікарська амбулаторія

смт Асканія-Нова
амбулаторно – 18506
лікарі – 5

сер. медперсонал – 10

4
Сільська лікарська амбулаторія с. Строганівка
амбулаторно – 14696
лікарі – 3

сер. медперсонал – 3

5
Чаплинська АЗПСМ
амбулаторно – 60213
лікарі – 8

сер. медперсонал -12

6
Григорівська АЗПСМ
амбулаторно – 13453
лікарі – 0

сер. медперсонал – 6

7
Першокостянтинівська АЗПСМ
амбулаторно – 3899
лікарі –

сер. медперсонал – 2

8
Хрестівська АЗПСМ
амбулаторно – 5400
лікарі –

сер. медперсонал – 3

9
Хлібодарівська АЗПСМ
амбулаторно – 4200
лікарі –

сер. медперсонал – 2

10
Новонаталівська АЗПСМ
амбулаторно – 5192
лікарі –

сер. медперсонал – 2

11
Надеждівська АЗПСМ
амбулаторно – 3628
лікарі – 0

сер. медперсонал – 2

12
Магдалинівська АЗПСМ
амбулаторно – 5311
лікарі –

сер. медперсонал – 1

13
Балтазарівська АЗПСМ
амбулаторно – 4338
лікарі –

сер. медперсонал – 1

14
Преображенська АЗПСМ
амбулаторно – 10811
лікарі –

сер. медперсонал -1

15
ФП с. Нове
амбулаторно – 1150
сер. медперсонал – 1

16
ФП с. Скадовка
амбулаторно – 5140
сер. медперсонал – 2

17
ФП с. Червона Поляна
амбулаторно – 1800
сер. медперсонал – 1

18
ФП с. Кучерявоволодимирівка
амбулаторно – 1721
сер. медперсонал – 1

19
ФП с. Шевченко
амбулаторно – 3098
сер. медперсонал – 1

20
ФП с. Долинське
амбулаторно – 6813
сер. медперсонал – 2

21
ФП с. Павлівка
амбулаторно – 4095
сер. медперсонал – 2

22
ФП с. Іванівка
амбулаторно – 2896
сер. медперсонал – 2

23
ФП с. Іллінка
амбулаторно –1120
сер. медперсонал – 1

24
ФП с. Комиш
амбулаторно – 1101
сер. медперсонал – 1

25
ФП с. Молочне
амбулаторно – 2296
сер. медперсонал – 1

26
ФП с. Питомник
амбулаторно – 1665
сер. медперсонал – 1

27
ФП с. Маркеєво
амбулаторно – 2126
сер. медперсонал – 1

19. КУЛЬТУРА

з/п
Назва закладу
Кількість осіб, що відвідали заклад
Кількість працівників
Примітка
1
Преображенський сільський будинок культури
600
3
Станом на 01.10.2017
2
Хлібодарівський сільський будинок культури
500
2
Станом на 01.10.2017
3
Хлібодарівська сільська бібліотека
120
1
Станом на 01.10.2017
4
Преображенська сільська бібліотека

не функціонує
20. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

– багатоповерхові будинки: 74

– приватний сектор: 10 131 садибних житлових будинків.

 

Заборгованість зі сплати (тис. грн) на 01.10.2017

Електроенергії
Газу
Водопостачання та водовідведення
Населення
Інформація

конфіденційна
Інформація

конфіденційна
1910,296
Підприємства державної та комунальної власності
Інформація

конфіденційна
Інформація

конфіденційна

Рівень слати населенням за ЖКГ послуги за січень – серпень 2017 (за даними Держстату)  – 108,2%.

21. ШЛЯХОВА МЕРЕЖА

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі –  627,659 км (комунальної власності – 376,359 км, загального користування – 251,3 км).

Доріг з твердим покриттям – 334,010 км. Ґрунтових доріг – 42,349 км.

Станом на 01 січня 2017 року в установленому законодавством порядку в районі відбулась децентралізація, під час якої утворено 4 об’єднані територіальні громади: Чаплинська, Асканія-Нова, Хрестівська, Присиваська (Чаплинська та Асканія-Нова селищні, Хрестівська та Григорівська сільські ради).

У зв’язку з цим, районна державна адміністрація втратила повноваження щодо контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Зважаючи, що до складу об’єднаних територіальних громад в районі не ввійшли Преображенська та Хлібодарівська сільські ради, такий контроль здійснюватиметься щодо актів виконавчих органів цих сільських рад стосовно  делегованих повноважень органів виконавчої влади (ст. 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

За інформацією, наданою фінансовим управлінням районної державної адміністрації, станом на 01 жовтня 2017 року видатки на проведення робіт з реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності з бюджетів сільських рад заплановані в сумі          963641,00 гривень та спрямовані видатки на поточний ремонт.

Станом на 01 жовтня 2017 року видатки на проведення робіт з реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності з бюджетів сільських, селищних рад використано в сумі 751149,58 гривень.

Станом на 01 жовтня 2017 року кошти на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування з сільських та селищних рад не виділялись.

 

22. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Навести основні тенденції розвитку екологічної ситуації в районі.

Основні проблемні питання у сфері охорони навколишнього природного середовища:

– поводження з відходами;

– підтоплення ґрунтовими водами території населених пунктів:                                   Першокостянтинівка, Строганівка, Іванівка, Хрестівка;

– негативний вплив діяльності заводу з виробництва діоксину титану (ТіО2) на навколишнє природне середовище.

23. ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС

Кількість зареєстрованих за категоріями:

Категорія
Осіб
I
7
II
25
III
115
IV
8
Діти
52
Всього
207
Видано путівок на санаторно-курортне лікування – 3 путівки.

Компенсовано пільги на проїзд – 0  грн.

 

24. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

з/п
Спортивні об’єкти

(в т.ч. ОТГ)

Середньомісячне число осіб, які використовують об’єкт
Примітка
1
Стадіон «Колос» с. Хлібодарівка
700

2
Тренажерний зал с. Хлібодарівка
160

3
Баскетбольна площадка с. Хлібодарівка
200

4
Спортивний  зал  с. Хлібодарівка
100

5
Спортивний зал с. Хлібодарівка
183

6
Гімнастична площадка с. Преображенка
119

7
Футбольний майданчик  с. Преображенка
200

8
Спортивний зал с. Преображенка
220

9
Стадіон «Освіта» смт Чаплинка
4000

10
Тренажерна площадка с. Кучерявоволодимирівка
56

11
Тренажерна площадка с. Скадовка
124

12
Гімнастична площадка смт Чаплинка
988

13
Гімнастична площадка смт Чаплинка
988

14
Гімнастична площадка смт Чаплинка
200

15
Гімнастична площадка смт Чаплинка
200

16
Гімнастична площадка с. Балтазарівка
192

17
Гімнастична площадка с. Першокостянтинівка
88

18
Тренажерний майданчик с. Магдалинівка
72

19
Тренажерний майданчик с. Червона Поляна
87

20
Тренажерна площадка смт Чаплинка
121

21
Футбольне поле с. Кучерявоволодимирівка
200

22
Футбольне поле  с. Магдалинівка
200

23
Футбольне поле  смт Чаплинка
200

24
Гандбольний майданчик  смт Чаплинка
440

25
Футбольний майданчик  смт Чаплинка
200

26
Волейбольний майданчик  смт Чаплинка
200

27
Футбольний майданчик с.  Кучерявоволодимирівка
200

28
Волейбольна площадка с. Кучерявоволодимирівка
200

29
Волейбольний майданчик  с. Скадовка
200

30
Баскетбольний майданчик смт Чаплинка
100

31
Волейбольна площадка смт Чаплинка
135

32
Баскетбольна площадка смт Чаплинка
135

33
Гандбольна площадка смт Чаплинка
135

34
Спортивний майданчик смт Чаплинка
135

35
Тренажерний зал с. Кучерявоволодимирівка
56

36
Тренажерний зал смт Чаплинка
100

37
Тренажерний зал смт Чаплинка
100

38
Тренажерний зал смт Чаплинка
100

39
Тренажерний зал с. Першокостянтинівка
100

40
Тренажерний зал смт Чаплинка
100

41
Спортивний зал с. Кучерявоволодимирівка
72

42
Спортивний зал с. Червона Поляна
78

43
Спортивний зал с. Магдалинівка
83

44
Спортивний зал смт Чаплинка
690

45
Спортивний зал смт Чаплинка
568

46
Спортивний зал смт Чаплинка
507

47
Спортивний зал с. Балтазарівка
192

48
Спортивний зал с. Першокостянтинівка
123

49
Спортивний зал с. Скадовка
124

50
Спортивний зал смт Чаплинка
556

51
Спортивний зал смт Чаплинка
570

52
Стрілецький тир с. Скадовка
60

53
Літні гімнастичні споруди, турніки

смт Асканія-Нова

54
Футбольне поле  смт Асканія-Нова
200

55
Футбольне поле  с. Питомник
200

56
Футбольне поле  с. Молочне
200

57
Футбольне міні-поле  смт Асканія-Нова
340

58
Футбольне міні-поле  зі штучним покриттям смт Асканія-Нова
135

59
Футбольне міні-поле  с. Іллінка
200

60
Футбольне міні-поле  с. Молочне
135

61
Футбольний майданчик смт Асканія-Нова
135

62
Футбольний майданчик смт Асканія-Нова
112

63
Тренажерний зал смт Асканія-Нова
56

64
Тренажерний майданчик с. Іллінка
192

65
Боксерський зал смт Асканія-Нова
100

66
Волейбольна площадка

смт Асканія-Нова
300

67
Баскетбольна площадка смт Асканія-Нова
200

68
Гімнастична площадка с. Маркеєво
192

69
Спортивний зал смт Асканія-Нова
344

70
Спортивний зал с. Маркеєво
88

71
Спортивний зал с. Іллінка
41

72
Гімнастична площадка с. Павлівка
87

73
Гімнастична площадка с. Строганівка
192

74
Гімнастична площадка с. Іванівка
150

75
Тренажерний майданчик с. Григорівка
192

76
Футбольне поле  с. Григорівка
200

77
Футбольне поле   с. Іванівка
123

78
Футбольне поле  с. Строганівка
125

79
Футбольний майданчик  с. Іванівка
130

80
Футбольна площадка  с. Григорівка
200

81
Волейбольна площадка  с. Григорівка
200

82
Волейбольна площадка  с. Іванівка
128

83
Баскетбольна площадка (міні) с. Григорівка
200

84
Тренажерний зал с. Григорівка
56

85
Спортивний зал  с. Григорівка
125

86
Спортивний зал с. Строганівка
135

87
Спортивний зал с. Іванівка
81

88
Тренажерна площадка с. Долинське
122
станом на 25.10.2017
89
Гімнастична площадка с. Надеждівка
195
– //-
90
Гімнастичний майданчик с. Хрестівка
250
– //-
91
Тренажерний майданчик с. Шевченко
105
– //-
92
Тренажерний майданчик

с. Новонаталівка
66
– //-
93
Футбольне  поле  с. Хрестівка
250
– //-
94
Футбольне поле  с. Новонаталівка
200
– //-
95
Футбольне поле  с. Надеждівка
300
– //-
96
Гандбольна площадка  с. Долинське
100
– //-
97
Баскетбольна площадка  с. Долинське
100
– //-
98
Волейбольна площадка  с. Долинське
100
– //-
99
Футбольний майданчик с. Новонаталівка
150
– //-
100
Футбольний майданчик с. Новонаталівка
60
– //-
101
Зал для лікувальної фізкультури

с. Хрестівка
50
– //-
102
Спортивний зал с. Новонаталівка
150
– //-
103
Спортивний зал с. Шевченко
106
– //-
104
Спортивний зал с. Хрестівка
248
– //-
105
Спортивний зал с. Надеждівка
176
– //-
106
Спортивний зал с. Долинське
122
– //-
107
Спортивний зал с. Надеждівка
170
– //-
25. БЕЗПЕКА, ОБОРОНА, ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інформація про результати оперативно-службової діяльності Чаплинського відділення Генічеського відділу ГУНП в Херсонській області станом на 01 листопада 2017 року.

За звітний період до єдиного обліку зареєстровано 3295 заяв та повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

З числа зареєстрованих до єдиного обліку заяв і повідомлень зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань – 825 (із них закрито – 386).

З числа зареєстрованих до ЄРДР:

– невеликої тяжкості – 260 (із них закрито – 129);

– середньої тяжкості -323 (із них закрито – 162);

– тяжких та особливо тяжких — 242 (із них закрито – 95).

Крім того, відділенням зареєстровано:

– крадіжок – 314 (із них закрито – 133);

– крадіжок з квартир – 0;

– незаконного обігу наркотичних речовин – 50 (із них закрито – 11);

– незаконного заволодіння транспортних засобів – 9 (із них закрито – 1);

– шахрайств – 53 (із них закрито – 16);

– грабежів – 8 (із них закрито – 0);

– розбоїв – 1 (із них закрито – 0).

Загальне число мобілізованих (з березня 2014 року) – 436 осіб.

26. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ

– політичні партії (районні осередки) – 70

– громадські організації – 32

– волонтерські організації та рухи – 0

Навести 5 найвпливовіших (за сумою критеріїв в таблиці) партій


Назва партії
К-сть партійних осередків
К-сть членів партії
Кількість депутатів районної ради
Відсоток набраних голосів в багатомандатному окрузі на виборах до районної ради
1
ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
16

6

17,6

2
Аграрна партія України
1

3
ПП «Українське  об’єднання патріотів – УКРОП»
19

4

11,7

4
ПП «Партії Зелених України»
25

4

11,7

5
ПП «Опозиційний  блок»


7

20,5

Навести 5 найвпливовіших (за сумою критеріїв в таблиці) громадських та волонтерських організацій, рухів.

Назва організації (руху)
Голова (лідер, лідери)
Кількість членів
Кількість проведених заходів за звітний період
Сума зібраних коштів

(станом на 01.07.

2017)
Основне спрямування зібраних коштів
ГО «Чаплинський осередок Ліги соціальних працівників»
Ращупкіна Альона Миколаївна
10
12
22000 грн

 

 

 

 

1.Допомога внутрішньо переміщеним особам продуктами харчування, одягом для дорослих та дітей, електрообігрівачами, брикетами для опалення.

2.Допомога  військовим району, які перебувають  в зоні  АТО  та демобілізованим військовим,  а також  родинам   військовослужбовців  – продуктами харчування, одягом  та предметами  першої необхідності.

3.Допомога  кризовим   та багатодітним сім’ям продуктами  харчування, одягом.
Громадська організація «Відокремлений підрозділ «Ветеранська  організація Чаплинської об’єднаної територіальної громади у  складі організації ветеранів України»
Доброволь-

ський Олександр Федорович
9253
2


Районна  організація  Української  Спілки  ветеранів  Афганістану /воїнів–інтернаціоналістів/
Лівінський Валерій Вікторович
68
1


Центр розвитку громадських ініціатив «Таврійський край»
Лелеко Петро Петрович
14

Допомога  військовослужбовцям, які

дислокуються  на   території району  в  ремонті  техніки,  заготівлі дров.
Районна організація «Українське реєстрове козацтво
Радько Сергій Якович (керівник),

Ренгач Володимир  Петрович (лідер)
12


Допомога  військовослужбовцям, які  дислокуються  на   території району  в  ремонті  техніки,  придбанні військової  амуніції.
Інша політична та адміністративно-господарська еліта району


ПІБ
Зв’язок з партіями, громадськими,

організаціями, рухами
Зв’язок з областю, вплив на ситуацію в області
1
Бериславський

Володимир Миколайович
позапартійний
так
2
Білоущенко

Наталія Василівна
позапартійна
так
3
Богдан

Оксана Сергіївна
позапартійна
так
4
Бурейко

Олександр Альбертович
позапартійний
так
5
Вдовиченко

Юрій Васильович
позапартійний
так
6
Гавриленко

Віктор Семенович
позапартійний
так
7
Кас’яненко

Олександр Павлович
позапартійний
так
8
Кліщевський

Сергій Олександрович
позапартійний
так
9
Свінцицький

Віталій

Казимирович
РО ПП «Партія місцевого самоврядування»
так
10
Фаустов

Олексій Георгійович
позапартійний
так
11
Хвостов

Володимир Вікторович
позапартійний
так
Найбільш резонансні громадські акції, заходи (крім протестів) за звітний           період.

Дати проведення
Тематика
Число

учасників
Організатор (партія, організація, підприємство, активіст)
Результат

14 жовтня

2017 року
Введення  в експлуатацію, на  базі  незавершеного  будівництва, 72-х квартирного житлового будинку в смт  Чаплинка
Понад 400 осіб

72  сім’ ї  отримали житло в смт Чаплинка, в т.ч. 1 квартира  учаснику АТО на безоплатній основі
Протести

Дати проведення
Тематика
Число учасників
Організатор (партія, організація, активіст)
Наявність силових дій
РезультатЗагальна кількість виборців: 27432

Кількість виборчих дільниць: 29

 

КАРТКА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Яка інформація є специфічною для вашого району і яку, на вашу думку, варто було би включити до паспорта?

Агропромисловий розвиток.

Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до адміністративно-територоіальних одиниць – 172196,3 га.

Всього сільськогосподарських угідь на території Чаплинського району обліковується 135002,1, з них: ріллі – 127005,5 га, багаторічних насаджень –  1071 га, сіножатей – 936 га, пасовищ – 5989,642 га.

Площа зрошувальних земель в районі складає 50 330 га зрошення                 (40%  від ріллі). Станом на 01 жовтня 2017 року використовується 37760 га (75,0 %).

На території району знаходиться 101,3 км зрошувальних каналів державної власності та 640 км внутрішньогосподарських меліоративних мереж.

В 2015 році сільськогосподарським угіддям товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дом «Долинское», що розташовані на території Долинської сільської ради Чаплинського району Херсонської області загальною площею 2146,0 га, надано статус спеціальної сировинної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, терміном на 5 років.

Розвиток туризму.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна.

Перспектива вітроенергетики

Район має перспективи розвитку альтернативної енергетики. Діє Сиваська вітроелектростанція (ТОВ «СивашЕнергоПром») потужністю 2,89 МВт. ТОВ «СивашЕнергоПром» планує збільшення потужності ВЕС до 700 МВт.

Із заповненням якої інформації виникли проблеми і чому?

Пункт 11. На території району не зареєстровано жодного автоперевізника. Згідно статистичних даних цей показник відсутній і не впливає на рейтинговий показник району. Проте послуги з перевезення місцевого населення надає Чаплинська колона «ВАТ Каховське АТП 16506», яка не є окремою юридичною особою.

22 серпня 2017 року в районній державній адміністрації відбувся конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Конкурсним комітетом, переможцем було визнано ТОВ «ВІКТОР-І-Я АВТО».

Між Чаплинською районною державною адміністрацією та                              ТОВ «ВІКТОР-І-Я АВТО» укладено договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі району, від 04 вересня 2017 року, договір діє до 01 вересня 2020 року.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print