Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 22 липня 2014 року №276 «Про центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області»

1. Вид та назва регуляторного акта. Розпорядження голови Чаплинської районної державної адміністрації від 22 липня 2014 року №276 «Про центр надання адміністративних послуг Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області» 2. Виконавець заходів з відстеження результативності. Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області. 3. Цілі прийняття акта. Основними цілями державного регулювання є: створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення; забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про…

Читати більше

Про дотримання вимог чинного законодавства при розміщенні об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Для одержання дозвільних документів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, заявник або уповноважена ним особа подає заяву, до Департаменту транспорту та зв’язку Херсонської обласної державної адміністрації, в якій повинна зазначатися така інформація: – для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; – про місце розташування рекламного засобу; – про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування. – для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер…

Читати більше